ช่วงนี้ศิลปะการแสดงหลากแขนงต้องปรับตัวให้เข้ากับ NEW NORMAL ชีวิตวิถีใหม่ภายใต้โควิด-19 ด้านสำนักศิลปฯร่วมสมัยเยียวยาให้คณะหุ่นร่วมสมัย-มายากลไทยจัดการแสดงทางออนไลน์ สามารถเข้าไปชมสดตามเวลาการแสดงกันได้
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบไปทั่ว ทำให้ศิลปินและนักแสดงร่วมสมัยได้รับความเดือดร้อน โดยศิลปินด้านวิทยากล เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถรวมตัวกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานได้ตามปกติ ส่งผลกระทบต่อรายได้ ขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง จนค่าใช้จ่ายสะสม และเกิดความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิต สศร.จึงดำเนินโครงการศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก สาขาศิลปะการแสดง โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่สื่อวิทยากลออนไลน์ เพื่อปรับรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาศิลปินกลุ่มนี้ เปิดโอกาสให้สมาชิกของสมาคมวิทยากลแห่งประเทศไทยมีพื้นที่ในการพัฒนางานแสดงด้านวิทยากลให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการนำเสนอความรู้ความสามารถโดยใช้หลักของวิทยาศาสตร์และการแสดง การใช้ท่าทาง ละครใบ้ การเบี่ยงเบนความสนใจ ศิลปะการพูด การบาลานซ์สิ่งของ และการโยนของ เป็นต้น ไปสู่เด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนให้ผ่อนคลายความตึงเครียดในช่วงเวลานี้

กิจกรรมเผยแพร่สื่อวิทยากลออนไลน์ จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 มิ.ย. ตั้งแต่เวลา 19.30 – 21.00 น. ผ่านเพจ https://www.facebook.com/MagicAssociationofThaiLand ชมฟรี โดยมีศิลปินนักแสดงมายากลในประเทศไทยเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก และสร้างสรรค์งานทั้งในรูปแบบของการนำเสนอองค์ความรู้ และการแสดงเพื่อมอบความบันเทิงที่หลากหลายและน่าสนใจกว่า 20 ผลงาน นอกจากนี้ สศร.ยังสนับสนุนจัดการแสดงเทศกาลหุ่นร่วมสมัยออนไลน์ โดยเป็นการรวมกลุ่มคณะหุ่นไทยกว่า 20 คณะ มาเผยแพร่การแสดงความวิจิตรงดงามของหุ่นไทยที่หาชมยาก อาทิ หุ่นสายเสมา หุ่นหลวง หุ่นกระบอก หุ่นวังหน้า หุ่นละครเล็ก หนังใหญ่ หนังตะลุง หนังบักตื้อ หุ่นไทยร่วมสมัย ผ่านเพจ https://www.facebook.com/HarmonyPuppetTH/ จนถึงวันที่ 20 มิ.ย. ช่วงเวลา 15.00 – 19.00 น. ด้วย” ดร.วิมลลักษณ์ ผอ.สศร. กล่าว


ภาพเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance