ศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 ปฏิทินจันทรคติ วันนี้วันโกน แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีชวด พรุ่งนี้วันพระ
00.. วนไปกับชีวิตโควิดสักนิด ไม่มีประเทศใดในโลกไม่วุ่นวายโควิด-19 แต่เมื่อประเทศนั้นมีนโยบายแก้วิกฤติโควิดที่ชัดเจน จะทำให้คนในประเทศนั้นใช้ชีวิตผ่อนคลายขึ้น ซึ่งตอนนี้คนไทยอยู่ในลักษณะนี้ หวังว่าโควิดไม่หวนมาระบาดระลอกสอง .00.. รัฐบาลเดินหน้าแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม บรรดากระทรวงต่างๆ จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมเพื่อเสนอของบส่วน 4 แสนล้านบาท บางกระทรวงชูแคมเปญ โน่นนี่นั่น พอจะมองเห็นภาพกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ประชาชนออกไปเที่ยว ใช้เงินจับจ่ายใช้สอยตามแคมเปญ ครั้นเหลียวมองกระทรวงวัฒนธรรม 9 โครงการ 6 แผนงาน วงเงิน 7 พันล้านบาท ทว่ามีแค่ชื่อโครงการแต่ไม่มีดีเทลหรือชูแคมเปญอะไรให้เด่นที่จะชวนให้จินตนาการเนื้องาน ..00.. มาที่รั้วสถานศึกษานาฏศิลป์ ไม่ประมาทโควิด นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดประชุมวิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2563 1 ก.ค. เน้นปฏิบัติตามประกาศสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากเปิดภาคเรียนแล้วพบว่ามีนักเรียนนักศึกษาติดเชื้อโควิด-19 ให้ปิดสถานศึกษาทันทีภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ..00.. จัดทุนศิลปะร่วมสมัย วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้ศิลปินสร้างงานโควิด-19 ในโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 5 งบประมาณประจำปี 2563 จำนวน 7 โครงการ อาทิ โครงการจัดศิลปกรรมร่วมสมัยและเชิงปฏิบัติการบนสื่อสังคมออนไลน์ โครงการศิลปะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข “หยุดเชื้อ อยู่บ้าน สร้างงานศิลป์ฯ” ..00.. พร้อมแล้วพื้นที่การแสดงทางวัฒนธรรม ดนตรี คอนเสิร์ต ชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม บอก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพร้อมสำหรับเปิดพื้นที่การแสดงแล้ว ในเดือนก.ค. มีหน่วยงานและผู้ขอเข้าใช้พื้นที่จัดการแสดง อาทิ มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ รอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า จัดแสดงบริเวณลานกลางแจ้ง รวมถึงการประกวดการแสดงดนตรีพื้นบ้านชิงถ้วยพระราชทาน แบบไม่มีผู้เข้าชม ณ หอประชุมเล็ก ส่วนรายการแสดงคอนเสิร์ตเพื่อครู ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก 2 ศิลปินแห่งชาติ ที่เลื่อนมาจากเดือนก.พ. จะกลับมาแสดงเดือนส.ค. สำหรับผู้ที่สนใจขอเช่าพื้นที่จัดกิจกรรมและการแสดง สามารถตรวจสอบวัน เวลา มาตรการต่างๆ โควิด-19 ได้ทางเว็ปไซต์ www.culture.go.th แล้วพบกันใหม่ ..00


วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2563 1 ก.ค.


วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


ชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance