วันที่ 18 มิ.ย. 2563 นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้ นางศิริโฉม หมั่นนอก สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี/ภริยานายอำเภอบ้านผือ ,ปลัดอำเภอ ,เจ้าหน้าที่จากศูนย์ทะเบียนภาค 4 จังหวัดอุดรธานี ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ,อสม. และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ออกตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือนร้อนและได้ดำเนินการบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 2 ราย ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ให้กับ 1.นายบุญเพ็ง ฤทธิอินทร์ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 149 หมู่ที่ 5 ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี อาการป่วย แขนขาอ่อนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 2.นางทองแท่ง คำเถื่อน อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 9 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี อาการป่วยโรคชรา แขนขาอ่อนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งเป็นการให้บริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถไปใช้บริการที่อำเภอได้ โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงให้มีบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นบัตรที่ก่อให้เกิดสิทธิเบื้องต้นอื่นๆ ในการดูแลของภาครัฐ และถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 15 นาที พร้อมกับการติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งกรมการปกครองได้ใช้นวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ซึ่งสร้างรอยยิ้มประทับใจและพึงพอใจกับการให้บริการในครั้งนี้.