สำหรับความคืบหน้าของการเปิดท่องเที่ยว ด้วยการจับคู่ประเทศ (travel bubble) ทราเวลบับเบิ้ล ระบุว่า ล่าสุดทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศทำงานร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการจับคู่ประเทศเพื่อการเดินทางให้ปลอดภัยและห่างไกลจากการติดเชื้อ ให้ได้ข้อสรุปถึงการร่วมมือทางธุรกิจ เงื่อนไขต่างๆ ในการเดินทางที่อยู่บนพื้นฐานของสุขอนามัย เพื่อสกัดกั้นเชื้อโควิด-19ที่จะแพร่ระบาดอีกครั้ง

พิจารณาข้อกำหนดการจับคู่

ซึ่ง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า หลังการหารือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศฯ เรียบร้อยจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ชุดเล็กต่อไป ทั้งนี้น่าจะสามารถเปิดการเดินทางได้เร็วที่สุดในต้นเดือนกรกฎาคมนี้ โดยมีกลุ่มประเทศเป้าหมายระยะแรกเป็นจีน รวมถึงฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในตะวันออกกลาง ทั้งนี้อาจจะเริ่มพร้อมกันหลายประเทศในลักษณะเป็น Group Bubble

อย่างไรก็ตาม นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า ระยะแรกของการเปิดทราเวลบับเบิ้ล น่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยราว 1,000 คนต่อวัน โดยมุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มนักธุรกิจและกลุ่มรักษาพยาบาล ซึ่งมีเงื่อนไขกำหนดว่าจะต้องมีเอกสารเชิญจากบริษัทคู่ค้าหรือโรงพยาบาลปลายทางในไทย มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงนับจากออกเอกสาร ก่อนจะขยายผลไปสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวอิสระ หรือกลุ่ม FIT ในระยะต่อไป ซึ่งเร็วที่สุดไม่เกินเดือนสิงหาคมและช้าที่สุดไม่เกินเดือนตุลาคม หากสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีและไม่มีปัญหาการติดเชื้อลุกลามจากการทำทราเวลบับเบิ้ลในระยะแรก

ทั้งนี้ แนวทางการเปิดท่องเที่ยวแบบทราเวลบับเบิ้ล อาจกำหนดพื้นที่ปิด (Sealed Area) เป็น Safe Zone for Tourism โดยพิจารณาจากแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองหลักและเมืองรองที่ประชาชนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาพำนักและท่องเที่ยว รวมถึงมีมาตรฐาน Safety & Health Administration (SHA) ที่รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว

ขณะที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เตรียมพร้อมทั้งในเรื่องของ travel bubble สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และแผนกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า จากการหารือแนวทางการเปิดบินระหว่างประเทศ น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นภายใน 2 สัปดาห์นี้ และน่าจะเปิดบินระหว่างประเทศได้ภายในเดือนกันยายนนี้

โดยจากการคาดการณ์ของ ททท. เชื่อว่าอีก 2 เดือนข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจกลุ่มแรกจากการเปิดเดินทางด้วยแทรเวลบับเบิล จะสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยได้ ซึ่งเวลานี้ทาง ททท.สร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และสุขอนามัยสูงสุดในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและเดินทางกลับไปอย่างปลอดภัยห่างไกลจากการติดเชื้อใหม่

อีกทั้งในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ ทาง ททท.จะเร่งสนับสนุนให้มีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อสร้างบรรยากาศทางการท่องเที่ยว และเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเดินทางทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ผ่านการสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจโรงแรม เอเย่นต์ท่องเที่ยว และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวด้านอื่น ๆ ด้วย โดยได้วางแผนสำหรับการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย 2 ข้อ คือ 1.สร้างงาน รายได้และสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ 2.สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีอัตราการจับจ่ายใช้สอยสูง กระตุ้นจำนวนและความถี่ในการเดินทางและสร้างสมดุลใหม่ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ปรับเปลี่ยนโมเดลการทำงาน

สำหรับจุดขายสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยกลับมาแข็งแกร่งและยั่งยืน มีอยู่ 3 ข้อ ได้แก่ ความปลอดภัย ความคุ้นเคยและความสวยงาม ซึ่งทุกข้อจะกลายเป็นคีย์ของการท่องเที่ยวนับจากนี้ โดยในฝั่งของอุปสงค์ (ดีมานด์) จะเกิดความปกติใหม่หลายข้อที่ผู้ประกอบการจะต้องหันมาให้ความสำคัญเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบพฤติกรรมการจองล่วงหน้าความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ส่วนฝั่งอุปทาน (ซัพพลาย) จะต้องให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนโมเดลในการทำงานใหม่ หารูปแบบที่ตรงกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และสถานการณ์ในอนาคตมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาความชำนาญให้กับบุคลากรในองค์กร และสร้างสมดุลในธุรกิจใหม่

อย่างไรก็ตามเมื่อมีกระแสข่าวระบุว่า ทางฝ่ายความมั่นคง ขอชะลอโครงการ Travel Bubble ไปก่อน แม้ว่าที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา จะอนุมัติหลักการ โครงการท่องเที่ยว แบบ Travel Bubble ตามที่ ททท. และกระทรวงท่องเที่ยว และกีฬา เสนอ ที่จะให้นักท่องเที่ยวจากประเทศ ที่คัดเลือกแล้วว่า มีการควบคุมโควิด-19 ได้ดี เข้ามาท่องเที่ยวในไทย โดยไม่ต้องกักตัว (Quarantine) 14 วัน ดังนั้นจึงคงต้องรอดูความชัดเจน และกรอบการทำงานของการเปิดท่องเที่ยว ด้วยการจับคู่ประเทศ (travel bubble) ทราเวลบับเบิ้ล เพื่อทำให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน