นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้เป็นตัวแทนสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย นำน้องๆ ปลัดอบต.ระดับต้น รองปลัดอบต.ระดับต้น และผอ.กอง/หน.สป. เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจฯ สภาผู้แทนราษฎร ที่อาคารรัฐสภา กรณีการปรับโครงสร้างอบต. กระทบต่อตำแหน่งปลัดอบต.ระดับต้น กับ กรณีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกสายงานผู้บริหาร ตัวประกาศรับสมัครสอบกับประกาศขึ้นบัญชีการสอบขัดแย้งกัน ทำให้ผู้สอบผ่านหลายตำแหน่งประสบปัญหาเรื่องการวินิจฉัยคุณสมบัติ

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ฝ่ายกระทรวงมหาดไทย มีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มาเป็นตัวแทนมท.1 ฝั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ผอ.สำนักบุคคลฯ ผอ.ส่วนมาตรฐานฯ เป็นผู้แทนมาชี้แจง

“โดยเบื้องต้น ปลัดกระทรวงมหาดไทย รับปากจะรับทุกเรื่องไปพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับทุกกลุ่มที่ร้องทุกข์มา ส่วนท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับนำเรื่องไปเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุสรรหาฯในวันที่ 23 มิ.ย. และจะเสนอ ก.กลาง พิจารณาวันที่ 25 มิ.ย.นี้ หลังจากนั้น ผมได้นำคณะไปพบท่านชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ท่านรับปากจะนัดหารือกับรมว.มหาดไทยโดยตรงเพื่อให้ช่วยดูเรื่องนี้อีกช่องทางหนึ่ง” นายพิพัฒน์ กล่าว
++++++++++++++

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance