สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากจะทำให้พ่อแม่มีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและภูมิคุ้มกันของลูกน้อยแล้ว เรื่องพัฒนาการที่ต่อเนื่องก็เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นช่วงเวลาที่อยู่บ้านจึงเป็นช่วงโอกาสทองที่พ่อแม่สามารถดูแลลูกน้อยได้อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต ทั้งเรื่องโภชนาการ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่และหลากหลาย รวมถึงเสริมด้วยนมที่มี MFGM สารอาหารที่พบในนมแม่ ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแข็งแรง การทำงานของระบบประสาทและสมองดียิ่งขึ้น และการมีสุขภาพที่ดีของระบบทางเดินอาหาร ควบคู่กับการเลี้ยงดูและจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย เพื่อให้ลูกน้อยเติบโตทั้งร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ พร้อมเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต การเลี้ยงลูกท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ จึงเป็นสิ่งใหม่ที่ท้าทายสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ที่จะต้องพร้อมรับมือและปรับตัวตลอดเวลา

บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดกิจกรรม “A+ EXPERT TALK” รายการวาไรตี้ไลฟ์สไตล์ในรูปแบบไลฟ์ สตรีมมิ่ง ผ่านการพูดคุยให้ความรู้หลากหลายแง่มุมในการเลี้ยงลูกจากต่างสถานที่กันเป็นครั้งแรกบนเพจ Enfa Smart Club สอดรับกับแนวทาง การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อให้พ่อแม่ได้คลายความกังวล ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีรศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คอยให้คำแนะนำ และแดดดี้ อั๋น–ภูวนาท คุนผลิน ตัวแทนคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงลูก ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีต่อเนื่องบนเพจ Enfa Smart Club ที่ปัจจุบันสามารถเข้าถึงคุณพ่อคุณแม่บนโซเชียลแพลตฟอร์มทั่วประเทศ โดยมียอดการรับชมกว่า 1 ล้านวิว

รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์

รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แนะนำว่า “ช่วงเวลาแบบนี้พ่อแม่ที่มีลูกเล็กจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยของลูก เพราะภูมิคุ้มกันของเด็กเล็กยังไม่แข็งแรงจึงมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อลูกเริ่มออกไปเรียนรู้สังคมนอกบ้าน ขณะที่เชื้อไวรัสมีอยู่รอบตัวมาก เมื่อติดเชื้อไวรัสเด็กอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น เป็นหวัด ท้องเสีย หรือมีอาการรุนแรง เช่น ปอดอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และหลายโรคอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ ไวรัสส่วนใหญ่รวมถึงโคโรนาไวรัส 2019 ติดต่อได้ผ่านการไอ จาม รดกัน รวมถึงการปนเปื้อนจากน้ำมูกและน้ำลาย แต่ถ้าดูแลสุขอนามัยพื้นฐานได้อย่างดี และไม่พาลูกไปอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ปิดซึ่งอากาศถ่ายเทได้น้อย ก็จะห่างไกลจากโรคนี้ได้

แต่สำหรับเด็กเล็กที่ภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรง นอกจากการดูแลสุขอนามัยแล้ว การเสริมเกราะป้องกันที่ดีที่สุด ที่พ่อแม่สามารถช่วยได้คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ซึ่งนอกเหนือจากการรับวัคซีนตามวัยแล้ว สำหรับเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 6 เดือน การได้รับนมแม่จะเป็นการส่งต่อภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด เพราะนมแม่คือโภชนาการที่ดีที่สุด อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายที่ร่างกายต้องการ หลัง 6 เดือนเป็นต้นไป เด็กจำเป็นต้องได้รับอาหารตามวัยร่วมกับการเสริมด้วยนมอย่างต่อเนื่อง

รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การได้รับโภชนาการที่เหมาะสมจะทำให้เด็กเติบโตสมวัย โดยสารอาหารที่ร่างกายต้องการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) สารอาหารหลัก (Macronutrients) เป็นส่วนที่ร่างกายต้องการปริมาณมาก เพื่อให้พลังงานกับร่างกายและสมอง ซึ่งได้จากโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน 2) สารอาหารรอง (Micronutrients) ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย ไม่ได้ให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่เป็นสารอาหารที่จำเป็นและขาดไม่ได้ ช่วยรักษาสมดุลให้กลไกการทำงานของร่างกาย ได้จากวิตามินและเกลือแร่ และ 3) สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive components) เป็นสารที่ได้รับจากอาหารและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ถ้าได้รับเพิ่มเติมจากสารอาหารหลักและสารอาหารรอง หนึ่งในนั้นคือ MFGM สารอาหารในนมแม่ที่มีประโยชน์ต่อพัฒนาการและการทำงานของสมอง ตลอดจนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันการติดเชื้อในทางเดินหายใจและทางเดินอาหารให้กับเด็กได้”

เด็กเล็กในช่วง 5 ขวบปีแรก จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญกับโภชนาการและพัฒนาการ

ถึงแม้โอกาสการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมหรือสังคมนอกบ้านจะลดลง แต่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ผ่านการคิด ฝึกสังเกต รู้จักการวางแผน การแก้ไขปัญหา ให้ลูกได้ฝึกทำอะไรด้วยตนเองในชีวิตประจำวัน เช่น สามารถจดจำแปรงสีฟันของตนเองได้ และอธิบายได้ว่าจำได้เพราะอะไร หรือฝึกให้ทานอาหารด้วยตนเองได้ เป็นต้น และการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้รู้จักและควบคุมอารมณ์ตนเอง และเข้าใจคนอื่น เช่น ชมเชยเมื่อลูกมีความพยายามหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ดี เป็นการส่งเสริมความมั่นใจ ให้เห็นคุณค่าในตนเอง รู้จักการแบ่งปัน กล่าวขอบคุณและขอโทษ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นทักษะสำคัญที่เด็กยุคนี้ควรมี เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ ซึ่งพัฒนาได้จากการมี IQ และ EQ ที่ดีควบคู่กัน

คุณพ่อสุดเนี๊ยบอย่าง อั๋น–ภูวนาท คุนผลิน พร้อมลูกชายวัยกำลังซน "น้องพอล" ก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์การดูแลลูกท่ามกลางสถานการณ์เฝ้าระวัง เพื่อคลายความกังวลให้พ่อแม่หลายๆ คน ได้ฟังว่า “ช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีมากในการเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกเติบโตอย่างแข็งแรง เพราะได้ดูแลใกล้ชิดกว่าเดิม ทำให้เห็นพัฒนาการในทุกๆ วัน ผมตั้งใจใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกับลูกให้มากที่สุดช่วงอยู่บ้าน เพราะเชื่อว่าภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถสร้างได้ ผมและจ๋าให้ความสำคัญกับโภชนาการตามวัยของน้องพอลมาก เราเลือกอาหารที่มีประโยชน์ และพยายามปรับเปลี่ยนเมนูให้หลากหลายเพื่อให้ลูกได้ทานอาหารครบ 5 หมู่ในทุกมื้อ แต่ก็มีบ้างที่ทานน้อยเพราะเป็นวัยที่ห่วงเล่น ต้องหากิจกรรมสนุกๆ ชวนเล่นให้ได้ออกกำลังกายเยอะๆ ก็ช่วยให้ทานได้มากขึ้น ร่วมกับดื่มนมเสริมเพื่อให้ได้รับสารอาหารเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น”

“นมที่เสริม MFGM สารอาหารที่พบในนมแม่ จะช่วยเสริมสร้างการทำงานของสมองให้ดียิ่งขึ้น ทั้งด้าน IQ และ EQ รวมทั้งเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง และช่วยให้มีสุขภาพของระบบทางเดินอาหารที่ดี ต้องยกความดีให้คุณจ๋าที่สรรหาแต่สิ่งที่มีประโยชน์มาให้ลูกได้ทาน น้องพอลดื่มนมเยอะมากมาตั้งแต่เด็ก เลยมีภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่สบายน้อยมาก ขับถ่ายเป็นเวลาและไม่มีปัญหาเรื่องท้องผูก เป็นสัญญาณที่ชี้ถึงการมีระบบขับถ่ายที่ดี น้องพอลก็จะอารมณ์ดี ไม่งอแง พร้อมเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ได้ทั้งวัน ภูมิใจที่ได้เห็นเขาเติบโตมีพัฒนาการที่ดีทั้งหัวคิดและหัวใจ ในทุกๆ วันอั๋นกับจ๋ามักจะเห็นพัฒนาการของน้องพอลที่ทำให้ประหลาดใจได้อยู่เสมอ”