เมื่อวิกฤติโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นวงกว้าง แต่สำหรับ ชีวาศรม รีสอร์ทเพื่อสุขภาพแห่งแรกในเอเชียของคนไทย และได้รับการยอมรับในระดับโลก ใช้เป็นโอกาสในการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดมาขึ้น รวมถึงการเปิดช่องทางหาลูกค้าใหม่ๆ จากความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับสุขภาพแบบองค์รวม โดย นายกรด โรจนเสถียร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด ได้สะท้อนแผนการดำเนินงานได้อย่างน่าสนใจ

ยึดมั่นในการดูแลลูกค้า

โดย นายกรด โรจนเสถียร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด ผู้บริหารรีสอร์ทเพื่อสุขภาพระดับโลก ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ด้วยการยึดมั่นในการดูแลลูกค้า จึงทำให้ในช่วงการแพรระบาดของโควิด-19 ไม่มีผลกระทบกับชีวาศรมในเชิงของการดูแลลูกค้า ในลักษณะของการพบปะกัน เนื่องจากมีการสื่อสารกันผ่านทางออนไลน์จึงดูแลลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญซึ่งดูแลสมาชิก ให้คำปรึกษากับลูกค้าเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ในกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการมีสัดส่วนเป็นชาวต่างชาติประมาณ 90% ส่วนใหญ่จะมาจากประเทศอังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย เป็นต้น ขณะที่คนไทยมีประมาณ 10% และด้วยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ตามหลัก 6 องค์ประกอบ ได้แก่ โภชนาการ การออกกำลังกาย กายภาพบำบัด สปา แพทย์ทางเลือก และความงาม จึงทำให้มีสมาชิกที่กลับมาใช้บริการซ้ำถึง 70% ดังนั้นในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาดทางชีวาศรม จึงได้จัดทำสื่อออนไลน์เกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง และเกร็ดความรู้ต่างๆ แก่บุคคลทั่วไปอยู่สม่ำเสมอ นำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ของรีสอร์ท ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ เฟซบุค อินสตาแกรม และ ยูทูป โดย เนื้อหาทั้งหมดจะเป็นเคล็ดลับและแนวทางการดูแลสุขภาพอย่างดีที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและปฏิบัติได้เองที่บ้าน

อีกทั้ง นายกรด กล่าวต่อว่า จนเมื่อโควิด-19ในประเทศไทย เริ่มคลี่คลาย แต่ยังไม่สามารถเปิดน่านฟ้า เพื่อบินข้ามประเทศได้ จึงทำให้ชีวาศรม มีผลกระทบในภาพรวมของรายได้ จึงทำให้เริ่มมองมาที่ตลาดคนไทย เนื่องจากมีความกังวลในเรื่องสุขภาพของคนไทย โดยเฉพาะด้านของจิตใจ ด้วยการจัดทำแคมเปญ ซึ่งเป็นการมห้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพให้กับลูกค้าคนไทย ทั้งเรื่องจิตใจ ด้านสุขภาพ ปัญหาเรื่องอาหารโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญเป็นการเพิ่มช่องทางหาลูกค้าใหม่โดยใช้เทคโนโลยเสริมเข้ามาควบคู่กันไป

ตัวเร่งปฏิกิริยาสื่อสาร

ซึ่ง นายกรด ยังกล่าวต่อว่า สถานการณ์โควิด-19เสมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสื่อสาร เพื่อสอบถามหลังการบริการให้กับทางสมาชิกได้ง่ายขึ้น และสะดวกสบายมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาความเป็นส่วนตัวของสมาชิกเป็นข้อจำกัดหนึ่งของทางชีวาศรมในการสื่อสารกับลูกค้า แต่เมื่อมีวิกฤติโควิด-19 เข้ามากลายเป็นโอกาสให้ทางชีวาศรม และลูกค้าสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ด้วยเทคโนโลยร เป็นการทำงานที่ง่ายขึ้น

สำหรับ การฟื้นตัวของชีวาศรม ที่เตรียมตัวไว้ในขณะนี้ ถ้าน่านฟ้ายังปิด โดยไม่มีการสัญจรไปมาระหว่างประเทศ ตลาดที่สำคัญ คือ ตลาดคนไทยหรือ ตลาโดเมสติก ดังนั้นจึงสร้างแพ็คเกจขึ้นมา เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของร่างกายของคนไทยหลังโควิด-19 คลี่คลาย โดยอยู่บนพื้นฐาน 3 ข้อคือ 1.ช่วยดูแลในเรื่องสุขภาพผ่านแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ตามหลัก 6 องค์ประกอบ ได้แก่ โภชนาการ การออกกำลังกาย กายภาพบำบัด สปา แพทย์ทางเลือก และความงาม 2. สร้างภูมิต้านทาน ด้วยการดูแลรักษาสุขภาพแบบป้องกัน เพื่อเตรียมสุขภาพให้แข็งแรง และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 3.ออกกำลังกายสร้างร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง

เปิดการบริการแบบใหม่

พร้อมกันนี้ นายกรด ยังกล่าวต่อว่า ในช่วงกลางเดือนพฤภาคมที่ผ่านมา ทางชีวาศรม ได้เปิดบริการใหม่ Chiva-Som Wellness Delivery ส่งมอบอาหารเพื่อสุขภาพในรูปแบบของชีวาศรมที่เน้นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ปรุงสดใหม่ คงความอร่อยและคุณประโยชน์ ไปยังบ้านทุกคน โดยเมนูรังสรรค์มาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการและทีมเชฟของชีวาศรมโดยจัดส่งเฉพาะในพื้นที่หัวหินเท่านั้น และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

พร้อมกันนี้ยังได้เสริมสร้างสุขภาพให้แก่ลูกค้า และบุคคลทั่วไป ด้วยการเปิดให้บริการ Chiva-Som Wellness Online Services แบบส่วนบุคคลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านช่องทางวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference) ซึ่งประกอบไปด้วย การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงด้านโภชนาการ รูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามพื้นฐานสุขภาพและเป้าหมายของแต่ละบุคคล และการบริการฝึกสอนการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ โดยครูฝึกสอนเฉพาะด้านของชีวาศรม ประกอบไปด้วย นักกายภาพบำบัด และทีมฟิตเนส ผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ ปราณมาโยคะ การนั่งสมาธิ การออกกำลังกายแบบรีฟังชั่นนอล แอโรบิคเพื่อเพิ่มการเผาพลาญพลังงาน เป็นต้น

โดย นายกรด ยังกล่าวถึงการให้บริการในรูปแบบ New Normal ในเวลานี้ ว่า ทางชีวาศรมได้มีมาตรการเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย ใส่ใจในทุกขั้นตอนของการให้บริการ และการรักษาระยะห่าง เริ่มตั้งแต่พนักงานที่ให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดจะได้รับการตรวจโรคโควิด-19 มีการกักตัวก่อนที่รีสอร์ทจะเปิดให้บริการ รถรับ-ส่งสนามบินจะมีแผงกั้นระหว่างคนขับและผู้โดยสาร การตรวจอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าพักและพนักงานเป็นประจำทุกวัน

รวมทั้งการทำความสะอาดห้องพักและฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง UV Cleaning การทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ทันทีหลังมีการใช้ การจัดห้องพักและพื้นที่แบบรักษาระยะห่าง การลดการใช้สิ่งพิมพ์หรือสิ่งของที่อาจมีการสัมผัสร่วมกัน ชุดป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคของพนักงาน การสวมใส่หน้ากากอนามัยทั้งผู้เข้าพักและพนักงานการติดตั้งเจลล้างมือในทุกบริเวณ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและอนามัยของผู้ใช้บริการและพนักงานเป็นสำคัญ