นายกเทศมนตรี ตำบลป่าตาล เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง มอบของใช้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรน่า 2019 เทศบาลตำบลป่าตาล โดย นายพี อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีได้เล็งเห็นว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)ทุกภาคส่วนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้ออกมาแสดงความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ประสบภัยและผู้ตกทุกข์ได้ยาก มอบให้นายเกรียงศักดิ์ เพิ่มพูล ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดลพบุรี และ พนักงาน ,ลูกจ้าง เทศบาลตำบลป่าตาล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีความอยู่ยากลำบากในเขตพื้นที่ตำบลป่าตาล โดยการมอบตะกร้าปันสุข ที่รวบรวมสิ่งของบริจาคนำมาจัดเป็นตะกร้า ได้แก่ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ระวัดระวัง การใช้ชีวิตประจำวัน ให้ใช้หน้ากากอนามัย ปิดปาก และใช้น้ำล้างมือรักษาสุขภาพอีกด้วย