ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (16 มิ.ย. 2563) มีมติเห็นชอบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว เป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงการคลังเสนอเข้าที่ประชุมให้จัดทำโครงการมอบส่วนลดเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563

สำหรับรายละเอียดและเงื่อนไขดังกล่าว ทาง นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการจะถูกแบ่งออกเป็น 3 แพ็กเกจ ได้แก่ 1. กำลังใจ โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไม่เกินคนละ 2,000 บาท/คน สำหรับการเดินทางที่ไม่ต่ำกว่า 2 วัน 1 คืน รวม 1 ล้าน 2 แสนคน ด้วยการใช้บริการกับบริษัทนำเที่ยว

ส่วนแพ็คเกจที่ 2. เที่ยวปันสุข ทางรัฐบาลสนับสนุนการเดินทางของประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน โดยจำหน่ายบัตรโดยสารด้านการท่องเที่ยว 3 กลุ่ม ได้แก่ สายการบินในประเทศไทย รถขนส่งไม่ประจำทางข้ามจังหวัด และรถเช่าประมาณ 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาท และแพ็คเกจ 3. เราไปเที่ยวกัน ทางรัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักในลักษณะร่วมจ่าย จำนวน 5 ล้านคืน ประมาณ 40% ของค่าห้องพักแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน และสนับสนุนค่าอาหารและค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการและ ททท. จะแจ้งรายชื่อแก่ธนาคารกรุงไทย จำนวน 600 บาทต่อห้องต่อคืน โดยจะต้องมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้านของประชาชนผู้จองที่พัก

ทั้งนี้ งบประมาณทั้งหมดประมาณ 22,400 ล้านบาท จะถูกนำไปใช้ในโครงการกำลังใจ 2,400 ล้านบาท โครงการเราไปเที่ยวกัน 18,000 ล้านบาท และโครงการเที่ยวปันสุข 2,000 ล้านบาท สำหรับวิธีลงทะเบียนนั้น ทางประชาชนจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ในรูปแบบของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชัน คล้ายกับโครงการชิมช้อปใช้ หรือโครงการการท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่จัดขึ้นเมื่อปี 2562 ซึ่งต้องรอการยืนยันเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง