"นายกฯ" รายงานครม.“สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานกำลังใจรัฐบาล แก้ปัญหาโควิด-19 ย้ำหากเจรจาไม่ได้ผลรัฐไม่ลงนาม ข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP ขออย่างกังวลยึดผลประโยชน์ปท.-ปชช.เป็นหลัก

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ก่อนการประชุมครม.นายกฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ที่มีผลการบังคับใช้การยกเลิกเคอร์ฟิว เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมกันประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ การใช้ชีวิตวิถีใหม่ และแผนการฟื้นฟูการท่องเที่ยว ซึ่งนอกเหนือจากการฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วจะต้องวางแผนปรับพื้นที่การท่องเที่ยวให้สอดคล้องมาตรฐานทางสาธารณสุข ให้นำไปสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ นอกจากนี้นายกฯยังสั่งการเพิ่มเติมเรื่องแหล่งเงินทุน สำหรับผู้ประกอบการที่ยังพบว่าในข้อกำหนด กฎหมายยังทำให้การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปอย่างไม่คล่องตัว ทำให้ผู้ประกอบการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน ฝากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯดูในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆว่าจะสามารถทำให้ยืดหยุ่นได้อย่างไรได้บ้าง

นางนฤมล กล่าวอีกว่า นายกฯยังแจ้งให้ครม.รับทราบ ถึงการนำคณะทำงานของศบค.เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานพระราชดำรัส และรับพระราชทานกำลังใจในการปฎิบัติงานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีบงกช ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน ทรงชื่นชมการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ที่รัฐบาลดำเนินการเป็นอย่างดี พร้อมพระราชทานกำลังใจและมีพระราชดำรัสพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลอย่างเต็มที่ ทั้งในส่วนของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่พร้อมร่วมมือและสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในด้านนี้

นางนฤมล กล่าวอีกว่า นายกฯยังแจ้งให้ทราบถึงการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและกระทรวงคมนาคม เรื่องยางพารา เพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรชาวสวนยางในการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา ส่วนความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) นายกฯเน้นย้ำว่ารัฐบาลจะเจรจา เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศแบละประชาชน หากเจรจาแล้วไม่ได้ผลตามที่ต้องการรัฐบาลจะไม่ลงนามตามข้อตกลงนี้อย่างแน่นอน ขออย่างกังวล รัฐบาลยึดผลประโยชน์ประเทศเป็นที่ตั้ง

Life IF