รายงาน: ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาภูพานฯ ส่งเสริม “โคเนื้อภูพาน” สายพันธุ์ทาจิมะ พระราชทาน โดดเด่นเนื้อนุ่ม คุณภาพสูง ปลอดภัยผู้บริโภค
“โคเนื้อภูพาน” เป็นโคเนื้อสายพันธุ์ทาจิมะ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานให้แก่กรมปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
ต่อมางานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์ได้นำน้ำเชื้อมาผสมกับโคสายพันธุ์ต่างๆ ทำการทดสอบและสาธิตการเลี้ยงโคจนสำเร็จ ออกมาเป็นโคลูกผสม และทรงพระราชทานชื่อใหม่โดยให้ชื่อว่า “โคเนื้อภูพาน” ซึ่งลักษณะเด่นของโคเนื้อภูพาน ขนปกคลุมร่างกายสีดำ หลังตรง คอสั้น หูเล็ก เหนียงคอหย่อนยานเล็กน้อย เพศผู้น้ำหนักโตเต็มที่ 700 กิโลกรัม เพศเมียน้ำหนักโตเต็มที่ 550-600 กิโลกรัม ให้เนื้อไขมันแทรกในกล้ามเนื้อสูง เป็นสัดครั้งแรกที่อายุประมาณ 14 เดือน ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
ประโยชน์ของโคเนื้อภูพาน มีความโดดเด่นในเรื่องการให้เนื้อคุณภาพสูง หรือที่รู้จักทั่วโลกในชื่อ เนื้อโกเบ (Kobe Meat) หรือ เนื้อมัสซึซากะ (Matsusaka Meat) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในวงการผู้บริโภคโคขุนว่า เป็นเนื้อที่มีความพิเศษ มีไขมันแทรกสูง จึงทำให้เนื้อมีความนุ่ม เมื่อรับประทานจะให้รสสัมผัสนุ่มละมุนละลายในปาก และมีสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวต่อกรดไขมันอิ่มตัวสูงกว่าโคทั่วไป จึงเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
หากมีความสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่งานศึกษาและพันธุ์ปศุสัตว์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance