ตามนโยบายของ พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบช.ก. ได้สนับสนุนถุงยังชีพ 500 ถุง มอบให้ (บก.ตร.มหด.รอ.904) เพื่อแจกแก่ประชาชนที่เดือดร้อนและยากไร้ที่ได้รับความเดือดร้อนโควิด-19 บริเวณลานพระปฐมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.63 เวลา 17.00 น. โดย พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ตร.มหด.รอ.904 พร้อมข้าราชการตำรวจ (บก.บก.ตร.มหด.รอ.904) จิตอาสา 904 ได้ร่วมกัน นำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด แจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่เดือดร้อนและยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ บริเวณลานพระปฐมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ (สะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) กรุงเทพมหานคร