นายอัคบาร์ อัล บาเกอร์ ประธานบริหารกลุ่มสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส กล่าวถึง ข้อมูลสถิติจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้ระบุว่า ช่วงเดือนเมษายนมีปริมาณขนส่งผู้โดยสาร คนต่อกิโลเมตร (Revenue Passenger-Kilometers หรือ RPKs) มากกว่า 1,300 ล้าน RPKs คิดเป็น 17.8% ของส่วนแบ่งตลาดทั่วโลก มากกว่าคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดถึง 3 เท่า และมากกว่าปริมาณรวมของคู่แข่งที่มีอันดับถัดไปอีก 4 รายรวมกัน นอกจากนี้ ด้านกาตาร์ แอร์เวย์ส คาร์โก ยังให้บริการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณขนส่งสินค้าทางอากาศ ตันต่อกิโลเมตร (Cargo Tonne-Kilometers หรือ CTK) กว่า 900 ล้าน CTK คิดเป็น 7.2% ของส่วนแบ่งตลาดโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการค้าและการส่งออก รวมถึงขนส่งเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้สร้างความท้าทายให้กับอุตสาหกรรมการบินเป็นอย่างมาก แต่ทางกาตาร์ แอร์เวย์สได้ยึดมั่นในภารกิจพาผู้โดยสารกลับภูมิลำเนา โดยที่ผ่านมาได้ให้บริการเที่ยวบินระยะทางรวมกว่า 50 ล้านกิโลเมตร เพื่อขนส่งผู้โดยสารกว่า 1.8 ล้านคนเดินทางกลับภูมิลำเนาบนเที่ยวบินกว่า 15,000 เที่ยวบิน นอกจากนี้ สายการบินฯยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและบริษัททั่วโลกในการจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำและเที่ยวบินเสริมพิเศษรวมกว่า 220 เที่ยว

โดยข้อมูลสถิติดังกล่าวจาก IATA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการปรับตัวในภาวะวิกฤตของกาตาร์ แอร์เวย์ส รวมถึงยังเป็นเครื่องยืนยันถึงการพาผู้โดยสารเดินทางอย่างปลอดภัยและให้บริการคู่ค้าในการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทาง ทั้งนี้ในสถานการณ์ดังกล่าว ทางกาตาร์ แอร์เวย์ได้พยายามเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับผู้โดยสารที่ตกค้างอยู่ตามที่ต่างๆ ทำให้ค่า RPKs มีมากกว่ายอดรวมของคู่แข่งอันดับถัดไปอีก 4 รายรวมกัน เป็นสถิติที่ไม่มีใครเทียบได้ในวงการการบินยุคใหม่

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้โดยสารมีความไว้วางใจที่จะวางแผนการเดินทาง ทางสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส จึงได้เพิ่มทางเลือกมาตรการช่วยเหลือให้กับผู้โดยสาร โดยสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางได้ภายในระยะทาง 5,000 ไมล์จากจุดหมายปลายทางเดิม ซึ่งจะไม่มีการเก็บค่าส่วนต่างราคาบัตรโดยสารสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่หากเดินทางหลังจากนั้นจะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่างๆตามปกติ บัตรโดยสารที่ระบุวันเดินทางภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถขยายอายุตั๋วเป็น 2 ปีนับจากวันที่ออกตั๋ว ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.qatarairways.com/RelyOnUs