นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศมีแนวโน้มคลี่คลาย และสามารถควบคุมได้จนมีการปลดล็อคกิจกรรมต่างๆ จากทางภาครัฐ ดังนั้นทางททท.สำนักงานขอนแก่น จึงได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเตรียมจัดกิจกรรม Stay With Me Free City Tour สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในเมืองขอนแก่น จะได้รับสิทธิ์ลงทะเบียน City tour โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการต้อนรับและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดขอนแก่นอย่างปลอดภัย ตามมาตรฐานทางสาธารณสุข ในรูปแบบ New Normal ซึ่งคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางเข้าสู่พื้นที่จังหวัดขอนแก่นในครั้งใหม่ภายหลังสถานการณ์วิกฤติโควิด-19

ทั้งนี้ นางสาวศิริวรรณ กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมนำร่องให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวภายในเมืองขอนแก่น ด้วยเส้นทางท่องเที่ยวสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ที่มีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นในเมืองขอนแก่น เพื่อความเป็นสิริมงคล อาทิ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง ศาลหลักเมือง และย่านการค้าที่รวบรวมของดีของเด่นเมืองขอนแก่น อาทิ ตลาดโต้รุ่ง ตลาดต้นตาล พร้อมทั้งวางแผนขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไปยัง 3 จังหวัดในความรับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคามอีกด้วย

สำหรับรายละเอียดกิจกรรม Stay with me FREE city tour สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานขอนแก่น โทร 0 4322 7714 – 5 ในวันและเวลาราชการ หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง http://www.facebook.com/TAT.KhonkaenOffice