เพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้า ของรัฐบาล ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง Travel Bubble หรือแนวทางการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด

ซึ่งหลังจากรัฐบาลได้ออกมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 แล้ว ทางเพจไทยคู่ฟ้าระบุว่า เรื่องของการเปิดประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จะดำเนินการต่อไป โดยได้นำเสนอคำอธิบายเกี่ยวกับ Travel Bubble หรือ แนวทางการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด ให้ประชาชนทำความเข้าใจ

วิธีการป้องกันโรคระบาด

สำหรับ Travel Bubble คือ การเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง 2 ประเทศ ที่สามารถจัดการโรคโควิด-19 ได้ดีเท่าๆ กัน โดยดูจากสถานการณ์การระบาดในประเทศว่ามีการผ่อนคลายการควบคุมโรคแล้วหรือไม่ มีการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศอยู่หรือไม่ และดูเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มีต่อกันด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางระหว่าง 2 ประเทศ ภายใต้ความตกลง Travel Bubble จะไม่ต้องถูกกักตัว แต่ทั้งสองประเทศ จะกำหนดจำนวนของผู้เดินทางเพื่อควบคุมจำนวนให้อยู่ในระดับที่จัดการได้ โดยจะจัดการแบบพิเศษในเรื่องวีซ่า การโดยสารเครื่องบิน ที่พัก การเยี่ยมเยือน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และผู้รับประกัน

ประเทศคู่ค้า

โดย Travel Bubble จะทำได้ก็ต่อเมื่อประเทศคู่ตกลงไม่มีผู้ติดเชื้อแล้ว หรือมีจำนวนผู้ติดเชื้อใกล้เคียงกัน มีการจัดการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเท่า ๆ กัน ดังนั้น ทั้ง 2 ประเทศจะต้องมีความเชื่อมั่นในการจัดการโรคโควิด-19 ซึ่งกันและกัน มีมาตรการตรวจหาเชื้อและป้องกันอย่างเข้มงวด ต้องตรวจหาเชื้อก่อนออกนอกประเทศต้นทาง และตรวจอีกครั้งเมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศปลายทาง

กลุ่มเป้าหมาย

ขณะที่ กลุ่มเป้าหมาย จะมุ่งเน้นกลุ่มที่มีศักยภาพการใช้จ่ายสูง สามารถติดตามได้และมีหนังสือรับรอง รวมถึงมีความจำเป็นต้องเข้ามา ได้แก่ 1.กลุ่มนักธุรกิจ 2.กลุ่มผู้เข้ามารับบริการรักษาทางการแพทย์ มีการยกตัวอย่างประเทศเป้าหมายในที่ประชุม เช่น จีน รวมฮ่องกงและมาเก๊า เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา หรือตะวันออกกลางบางประเทศ