สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า คณะกรรมาธิการยุโรปแห่งสหภาพยุโรป หรืออียู ได้เสนอให้ขยายระยะเวลาปิดพรมแดนที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 มิ.ย. ออกไปเป็นวันที่ 30 มิ.ย. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ในภูมิภาคยุโรป

รายงานข่าวแจ้งว่า การปิดพรมแดนข้างต้น ก็จะส่งผลให้ประชาชนจากประเทศนอกสมาชิกของสหภาพยุโรป หรืออียู ไม่สามารถเดินทางเข้าไปในพรมแดนของประเทศต่างๆ ที่เป็นชาติสมาชิกของอียู ซึ่งมีจำนวน 27 ประเทศได้

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอการขยายปิดพรมแดนดังกล่าว ไม่มีผลกับประชาชนในชาติสมาชิกอียูด้วยกัน ที่สามารถเดินทางไปในประเทศต่างๆ ของอียูด้วยกันได้ หลังวันที่ 15 มิ.ย.นี้เป็นต้นไป เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของอียู