อธิบดีกรมศิลป์เผยคลังกลางพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสุดทันสมัยเทียบสากล เตรียมเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุขนาดใหญ่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก กว่า 50,000 รายการ เข้ามาจัดเก็บในอาคารคลังกลาง
นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการงานตกแต่งภายในและระบบอาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สำหรับเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตามสัญญาจ้างงวดที่ 4 โดยการดำเนินงานมีความคืบหน้าไปมากถึงร้อยละ 50 ส่วนใหญ่เป็นงานจัดทำชั้นวางโบราณวัตถุ แท่นฐาน การพิจารณาคัดเลือกระบบดับเพลิงด้วยไนโตรเจนในการจัดทำระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อรอรองรับการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เข้าจัดวางทั้ง 9 ห้องคลัง โดยคาดว่างานในสัญญานี้จะแล้วเสร็จช่วงเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเร็วกว่ากำหนดที่ระบุในสัญญาประมาณ 4 เดือน จากนั้นจะเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุซึ่งมีขนาดใหญ่ ที่ทำมาจากหิน ปูน และไม้ ที่เก็บไว้ชั่วคราวภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก จำนวนกว่า 50,000 รายการ เข้ามาจัดเก็บในอาคารคลังกลางดังกล่าว

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวอีกว่า สำหรับการก่อสร้างอาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จะมีความทันสมัย มีมาตรฐานระดับสากล มีพื้นที่ใช้สอยรวม 30,000 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่เป็น 3 ชั้น ประกอบด้วย ห้องคลัง 9 ห้อง ได้แก่ คลังโบราณวัตถุประเภทหินและปูนปั้น คลังโบราณวัตถุโลหะ คลังเครื่องปั้นดินเผา คลังเครื่องแก้ว คลังโบราณวัตถุทำจากหนังสัตว์ คลังผ้า คลังกระดาษ คลังเครื่องจักสาน และคลังอเนกประสงค์ ทุกห้องคลังติดตั้งระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานพิพิธภัณฑ์สากล ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิ และควบคุมความชื้น เพื่อสงวนรักษาสภาพวัตถุให้ยืนยาว

“สำหรับชั้นล่างของอาคาร ได้จัดเตรียมพื้นที่เปิดให้บริการศึกษาโบราณวัตถุเชิงลึกในรูปแบบคลังเปิด หรือ Visible Storage ทั้งโดยเข้าสืบค้นจากระบบฐานข้อมูลโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุทั้งในคลังกลาง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ มีห้องสมุดบริการหนังสือเฉพาะทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ ภาษาและมานุษยวิทยา และห้องศึกษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการเข้าศึกษาคลังกลางโดยสมบูรณ์ในปี 2565” นายประทีป อธิบดีกรมศิลป์ กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance