ลานบ้านกลางเมือง/บูรพา โชติช่วง: การจากไปของศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิโชค มุกดามณี ย่อมเป็นการสูญเสียบุคลากรทางศิลปะคนหนึ่งของเมืองไทย
ท่านเป็นทั้งอาจารย์สอนศิลปะ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศิลปินแห่งชาติ ทัศนศิลป์ (สื่อผสม) ปี พ.ศ.2555 ทั้งเป็นศิลปินที่ร่วมกลุ่มโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร เดินสายถ่ายทอดเทคนิค วิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยให้กับนักเรียน นักศึกษาตามรั้วสถาบันการศึกษา รวมถึงเป็นกรรมการคัดเลือกผลงานศิลปกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนศิลปินรุ่นใหม่ YOUNG ARTISTS TALENT สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และร่วมโครงการศิลปะอื่นๆ อีกมากมาย

ด้านผลงาน วิโชค มุกดามณี เริ่มแสดงผลงานศิลปะตั้งแต่ปี 2517 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน ยูโกสลาเวีย ออสเตรเลีย เยอรมนี ฯลฯ โดยเริ่มจากการสร้างงานจิตรกรรม จากรูปร่างและเรื่องราวของมนุษย์ จากนั้นจึงนำเรื่องราวชีวิตมนุษย์ ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมของสังคมไทยที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความเจริญทางด้านวัตถุและสภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาพัฒนาการสร้างสรรค์ โดยแสดงออกสู่รูปแบบศิลปะแนวสื่อผสม ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (ภาพรวมประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)

วิโชค มุกดามณี สร้างงานศิลปะแนวร่วมสมัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานชิ้นนึงน่าจะอยู่ในความทรงจำของใครหลายคนรวมทั้งผู้เขียน นั่นคือ Story of Love จัดแสดงในศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale กระบี่ 2018 มีศิลปินเข้าร่วมแสดงผลงานกว่า 70 คน จาก 33 ประเทศ เอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา อาเซียน ศิลปินแห่งชาติของไทย ศิลปินท้องถิ่นกลุ่มอันดามัน มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะลักษณะจัดวางเฉพาะพื้นที่ (Site-Specific Installation) กลมกลืนไปกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อัตลักษณ์ในพื้นที่ภายใต้แนวคิด “สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์” (Edge of the Wonderland) ซึ่ง Story of Love ของวิโชค ดึงดูดให้ผู้ไปเยือนชมผลงานนี้อย่างมากทีเดียว

ผลงาน Story of Love ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวความรักระหว่างพญานาคกับคนพื้นเมือง เรื่องราวส่วนหนึ่งของตำนานอันโด่งดัง เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องลี้ลับที่ว่าด้วยต้นกำนิดของสถานที่สำคัญหลายแห่งและเกาะในกระบี่ รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง วิโชคได้สร้างโครงสร้างฉลุทำด้วยโลหะในรูปแบบกึ่งนามธรรม และนำเอาสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในพิธีฉลองงานแต่งงานตามวัฒนธรรมไทยมาใช้ในการทำรูปทรงต่างๆ ขึ้นมา โครงสร้างทางประติมากรรมมากมายถูกจัดวางเรียงรายกัน เพื่อที่จะเลียนแบบงานฉลองและพิธีกรรมต่างๆ ริมฝั่งแม่น้ำกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ศิลปินมองว่าเป็นรอยต่อระหว่างผืนน้ำกับแผ่นดิน ระหว่างโลกจินตนาการกับโลกความเป็นจริง ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ Story of Love จะนำผู้ชมกลับไปสู่เรื่องเล่าท้องถิ่นและรำลึกถึงความกลบเกลียวกันไนหมู่ผู้คนไม่ว่าพวกเขาจะแตกตางกันมากเพียงใด (ข้อมูลและภาพสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย)
ถ้าไม่ผิดนัก ผลงาน Story of Love ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ ทัศนศิลป์ (สื่อผสม) น่าจะเป็นชิ้นงานสุดท้ายที่จัดแสดงศิลปะในลักษณะจัดวางพื้นที่ ฝากทรงจำไว้ในไทยแลนด์เบียนนาเล่ กระบี่ 2018

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance