ร่วมสมัย/ชะมวง พฤกษาถิ่น: อีกหนึ่งกิจกรรมทางศิลปะร่วมสมัยที่จะช่วยจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในตัวเรา
วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า คนไทยมีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยด้วยแรงบันดาลใจ ผนวกกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้ฐานคิดหลัก คือเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับ New Normal ซึ่งเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่ต่างไปจากอดีต ทางเราจึงเร่งการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแนวใหม่ ด้วยการจัดการถ่ายทอดความรู้ศิลปะร่วมสมัยผ่านการถ่ายทอดสด (Live Stream) ทางเพจเฟซบุ๊กสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยใช้ชื่อรายการว่า Plearn – ศิลป์ – ร่วมสมัย ซึ่ง “Plearn” มาจากคำว่า “Play & Learn” เพื่อให้เห็นว่าศิลปะร่วมสมัย คือการเรียน การเล่น ที่สร้างความสุขและความรู้ที่ผู้ชมสามารถนำไปต่อยอดได้พร้อมๆ กัน

อีกทั้งได้นำเนื้อหาการถ่ายทอดสดเผยแพร่ในช่องยูทูปเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวของศิลปะร่วมสมัยย้อนหลังได้ตลอดเวลา และผลักดันให้เป็นช่องทางรายการด้านศิลปะร่วมสมัยแบบครบวงจร โดยเตรียมทำสาระความรู้รูปแบบต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมที่เผยแพร่ยูทูปตอนนี้ ”ทำเป็น เล่นไป” ภายใต้แนวคิด ใช้โอกาสที่มีสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้ชีวิต วีดีโอคลิปความยาว 5-10 นาที ชวนผู้ชมมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เมื่อต้องอยู่บ้านด้วยการสร้างเสริมทักษะความรู้ของศิลปะในด้านต่างๆ ผ่านงานประดิษฐ์ DIY ที่สร้างสรรค์จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และผู้มีชื่อเสียงด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระดับประเทศ ซึ่งจะเป็นการจุดประกายแรงบันดาลใจให้กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เสริม หรืออาจจะเป็นรายได้หลักที่เลี้ยงชีพได้ด้วย

“รายการทำเป็นเล่นไป เผยแพร่ทุกวันจันทร์และวันพุธ จำนวน 9 ตอน อาทิ เรื่องราว DIY ของคนรักแมว สอนทำบ้านแมวและของเล่น เน้นวัสดุเหลือใช้จากภายในบ้าน ศิลปะจากเส้นไหม ศิลปะพับกระดาษเป็นงานpackaging สมุดทำมือ เครื่องบินดินสอ จากดินสอเหลือใช้ของโรงเรียนอนุบาลบวกแรงบันดาลใจเป็นเครื่องบินจิ๋ว โคมไฟจากตะกร้าพลาสติก กระเป๋าจากเสื้อยืดเก่า ปกเสื้อ DIY เครื่องประดับจากปกเสื้อเข็มขัดเก่า DIY เป็นกระเป๋าใบใหม่ ได้เริ่มตอนแรกวันที่ 8 มิ.ย. ที่ผ่านมา” วิมลลักษณ์ ผอ.สำนักศิลปะฯร่วมสมัย กล่าว
เข้าไปชม “ทำเป็น เล่นไป” เผื่องานศิลปะจะสร้างแรงบันดาลใจการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้ชีวิต

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance