จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ทำให้สายการบินสกู๊ตได้ดำเนินมาตรการที่หลากหลายเพื่อดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานและผู้โดยสารทุกท่าน โดยภายในเดือนมิถุนายน 2563 นี้ได้เริ่มบินอีกครั้ง โดยการเปลี่ยนเที่ยวบินที่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ ได้เพิ่มขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรการเฝ้าระวัง เพื่อให้ผู้โดยสารได้เดินทางอย่างมั่นใจ

ทั้งนี้ นายแคมป์เบล วิลสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสกู๊ต กล่าวว่า ทางสกู๊ตเล็งเห็นถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของทั้งพนักงานและผู้โดยสารนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเมื่อเริ่มเดินทางได้อีกครั้ง จึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในการวางมาตรฐานการรักษาสุขอนามัยอย่างเต็มที่ และรัดกุมที่สุด เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสบายใจและความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทาง

เช็คอินด้วยตนเองผ่านทางตู้เช็คอิน

สำหรับมาตรการเฝ้าระวังเพื่อลดการสัมผัสโดยตรงระหว่างพนักงานและผู้โดยสาร และติดตามผู้สัมผัสได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สายการบินสกู๊ตจึงได้ยกเลิกการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราว คือ การจองตั๋วแบบ FlyBagEat และ ScootPlus การเช็คอินและขึ้นเครื่องก่อน การเพิ่มน้ำหนักสัมภาระ การเลือกที่นั่งออนไลน์การอัพเกรดประเภทที่นั่ง งดการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มทั้งแบบล่วงหน้าและบนเครื่องบิน โดยจะถูกแทนที่ด้วยแพ็คอาหารแทน การเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน รวมทั้งชุดหลับสบาย Snooze Kit

อีกทั้งก่อนขึ้นเครื่องบิน ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องกรอกเอกสารรับรองสุขภาพให้ครบถ้วนในขณะที่ทำการเช็คอิน โดยท่านสามารถกรอกเอกสารดังกล่าวได้ที่บริเวณตู้เช็คอิน หรือทางระบบออนไลน์ โดยท่านจะได้รับข้อความ SMS แจ้งเตือนล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะขึ้นเครื่องบินและตลอดการเดินทาง และเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นเครื่องบิน หากผู้โดยสารท่านใดที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน โดยจะต้องเลือกวันเดินทางใหม่อีกครั้งหลังจากที่ร่างกายเป็นปกติ หรือติดต่อคอลเซ็นเตอร์ของสายการบินสกู๊ตเพื่อขอรับเงินคืน

รวมถึงการจำกัดน้ำหนักของสัมภาระขึ้นเครื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ สายการบินสกู๊ตได้จำกัดน้ำหนักรวมของสัมภาระขึ้นเครื่องไว้สูงสุดที่ 10 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งโดยสารชั้นประหยัด อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทางสายการบินฯ อนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้สูงสุด 3 กิโลกรัม และจะต้องมีขนาดพอดีกับที่ว่างใต้ที่นั่งด้านหน้า เพื่อรับรองระยะปลอดภัยระหว่างผู้โดยสาร ระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัย การขึ้นเครื่อง และการนำเครื่องลงจอด ส่วนสัมภาระที่เหลือ (น้ำหนักรวมสูงสุด 7 กิโลกรัม) จะต้องผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อาหารและเครื่องดื่มถูกจัดวางไว้บนที่นั่งล่วงหน้า

พร้อมกันนี้ เพื่อลดการสัมผัสร่างกาย ทางสายการบินสกู๊ต แนะนำให้ผู้โดยสารทำการเช็คอินผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ FlyScoot.com นอกจากนี้รยังสามารถเช็คอินได้ด้วยตนเองผ่านทางตู้เช็คอินและจุดโหลดกระเป๋าอัตโนมัติที่สนามบินชางงี และระหว่างที่ผู้โดยสารอยู่ในห้องรับรองก่อนขึ้นเครื่อง หรือรอคิวใช้ตู้เช็คอิน ขึ้นเครื่อง จะต้องใช้มาตรการรักษาระยะห่างอยู่เสมอ

ขณะที่อยู่ในเครื่องบิน ผู้โดยสารทุกท่านจะถูกจัดโซนที่นั่งเมื่อทำการเช็คอิน เพื่อลดการสัมผัสและรักษาระยะห่าง ทุกเที่ยวบินจะมีการจำกัดการให้บริการ โดยจะไม่มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงสินค้าปลอดภาษีภายในเครื่องบิน สำหรับอาหารและเครื่องดื่มนั้นจะมีการบรรจุด้วยมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยสูงสุด และจะถูกจัดวางไว้บนที่นั่งล่วงหน้า เพื่อลดการสัมผัสร่างกาย
โดยมีการจัดเตรียมเจลทำความสะอาดเอาไว้บนเครื่องบินสำหรับผู้โดยสารและลูกเรือ สำหรับห้องสุขาภายในเครื่องบินจะมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งหมด 3 ครั้ง ในทุกๆ 1 ชั่วโมง มีชุดดูแลสุขอนามัยสำหรับผู้โดยสาร ที่ประกอบไปด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เจลทำความสะอาด และหน้ากากอนามัย โดยจะมีการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าบริเวณที่นั่งผู้โดยสารทุกท่านสำหรับการใช้งานส่วนตัว

อย่างไรก็ตาม นายแคมป์เบล ยังกล่าวต่อว่า ภายในเครื่องบินจะมีระบบกรองอากาศซึ่งมีประสิทธิภาพสูง คือ ตัวกรอง HEPA โดยสามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กอย่างแบคทีเรียและไวรัสได้ถึง 99.98 % ซึ่งมีมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในห้องผ่าตัดโรงพยาบาล ทำให้มีอากาศไหลเข้าและออกห้องโดยสารอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหมายความว่าจะมีอากาศหมุนเวียนทุกๆ 2-3 นาที (หรือ 20-30 ครั้งต่อชั่วโมง) ตัวกรอง HEPA จะถูกเปลี่ยนเป็นประจำตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ภายในเครื่องบินผ่านการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดอย่างทั่วถึง

รวมทั้งยังได้ วางมาตรการดำเนินการสำหรับลูกเรือ ในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินทางสุขภาพบนเครื่อง รวมถึงการจัดการและการคัดแยกผู้โดยสารที่อาจมีอาการที่แสดงถึงการติดเชื้อระหว่างเที่ยวบิน มีการจัดโซนที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่รู้สึกไม่สบาย พร้อมกันนี้ลูกเรือทุกคนจะเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นบิน ตรวจสอบและรายงานสุขภาพ และใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวขณะปฎิบัติหน้าที่ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ และหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) หากพนักงานคนไหนรู้สึกไม่สบาย จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และไปพบแพทย์ในทันที โดยลูกเรือจะถูกจัดโซนที่นั่งที่จัดไว้ให้บนเครื่อง ห่างจากผู้โดยสารอย่างน้อย 2 เมตร และจะแยกกันใช้ห้องสุขาบนเครื่องบิน

โดยสายการบินสกู๊ตได้ปรับปรุงและยกระดับขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่องบิน ซึ่งรวมถึงการทำความสะอาดพื้นผิวภายในห้องโดยสาร การทำความสะอาดห้องสุขาภายในเครื่องบินด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม และการพ่นยาฆ่าเชื้อเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าทุกพื้นผิวภายในเครื่องบินผ่านการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังมีการยกระดับการทำความสะอาดด้วยสเปรย์ฆ่าเชื้อเป็นแผนสำรอง สำหรับกรณีที่ขั้นตอนการฆ่าเชื้อไม่สามารถทำได้โดยทันที

อีกทั้ง สายการบินสกู๊ตได้ทำการขยายระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับทุกการจองตั๋วเดินทางตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร หากต้องการปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางหลังจากทำการจองตั๋ว