สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ สถานที่จัดงานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้บริการใจกลางเมือง เปิดให้บริการสำหรับการจัดงานประชุม สัมมนาและนิทรรศการอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง ในสไตล์การจัดงานแบบ New Normal Service ยกระดับมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยเป็น 2 เท่า เพิ่มความมั่นใจด้านสาธารณสุข สำหรับผู้จัดงาน และผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการ

โดยสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ให้ความสำคัญต่อแนวทางปฏิบัติที่เน้นประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ และเป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ใช้บริการก่อนเข้างาน สแกน QR Code ผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อ Check-in และ Check-out บริการแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆ อย่างเพียงพอ จัดแผนผังของห้องให้มีที่นั่งในการประชุมโดยมีระยะห่างทางกายภาพอย่างน้อย 1.5 เมตรต่อคน ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการและผู้ร่วมประชุมไม่ให้แออัดจนเกินไป

พร้อมกันนี้ได้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสสาธารณะ ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง พ่นยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังงานทุกครั้ง รวมทั้ง Big Cleaning สม่ำเสมอ เพิ่มการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ มีกฎระเบียบข้อบังคับสำหรับการจัดงานประเภทต่างๆ ติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ภายในบริเวณการจัดงาน อีกทั้งพนักงาน ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ด้วยความโดดเด่นด้านสถานที่ของ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ที่อยู่บนชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย จึงเป็นสถานที่จัดงานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งพร้อมเปิดบริการภายใต้มาตรฐานแบบ New Normal Service