วันที่ 10 มิ.ย.63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 พรรคพลังท้องถิ่นไท อาคารรัฐสภา(อาคารสุริยัน) ตัวแทน อบต.จากทั่วประเทศ นำโดย จ่าเอกสุรศักดิ์ ลุนสะแกวงศ์ อบต.ทนนางาม จากจังหวัดอุดรธานี และพันจ่าโทเฉลิมโรจน์ พระสุรัตน์ มาร้องทุกกรณี “เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจโดยไม่ชอบในการพิจารณาคุณสมบัติผู้ผ่านการสรรหาตามประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร”พร้อมยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา โดยมีท่าน ส.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไทเป็นตัวแทนหัวหน้าพรรค ท่าน ส.ส.ชัชวาลล์ คงอุดม เป็นผู้รับเรื่องร้องทุกข์

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance