เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หารือคณะกรรมการ เตรียมเปิด ถนนคนเดินเซราะกราว วอล์กกิ้งสตรีท ให้ขายสินค้าได้ เริ่มเสาร์-อาทิตย์นี้ 4 โมงเย็นถึง 3 ทุ่ม แต่ยังคงมาตรการตรวจคัดกรองป้องกันการแพระระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันได้เยียวยาผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ที่มีล็อคประจำ รายละ 1,500 บาท

วันนี้ (10 มิ.ย.63) นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมนายเทพชัย มาพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการถนนคนเดินเซราะกราว วอล์กกิ้งสตรีท เพื่อพิจารณาการเปิดถนนคนเดินเซราะกราว วอล์กกิ้งสตรีท ตามมาตรการผ่อนปรนของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกประกาศมาตรการ “เปิดบ้าน ปิดเมือง” ที่ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในที่ประชุมได้มีมติให้เปิดถนนคนเดินเซราะกราว วอล์กกิ้งสตรีท เพื่อให้ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้ามีช่องทางสร้างรายได้ โดยเริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป ในวันเสาร์ และอาทิตย์ที่ 13-14 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. โดยมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ดังนี้ 1.จัดจุดเข้าออก 2 ทางบริเวณสี่แยกโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และบริเวณสี่แยกตลาดไนท์บาซาร์ และเป็นจุดสแกนสุขภาพก่อนเข้าตลาด โดยเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศกิจ และให้ผู้ซื้อเดินเลือกสินค้าในลักษณะวันเวย์ 2.ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้าต้องผ่านการตรวจร่างกาย หรือตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ว ไม่พบเชื้อโควิด-19

3. ผู้ประกอบการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เฟซชิลด์ และในส่วนผู้ประกอบการอาหาร ต้องสวมใส่ผ้ากันเปื้อน ถุงมือและหมวกคลุมผม 4. ล็อคจำหน่ายอาหาร จัดให้มีฉากกั้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสูงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 5. มีการเว้นระยะห่างระหว่างล็อค โดยสลับวันจำหน่ายสินค้าเป็นรายสัปดาห์ ระหว่างล็อคเลขคี่ และล็อคเลขคู่ ซึ่งล็อคเลขคี่ จะให้เข้ามาจำหน่ายสินค้า สัปดาห์ที่ 13-14 มิถุนายน 2563 ส่วนล็อคเลขคู่ ให้เข้ามาจำหน่ายสินค้า สัปดาห์ที่ 20-21 มิถุนายน 2563 สลับหมุนเวียนกันไปในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งผู้ประกอบการจะลงล็อคเดิมของตนเอง ยกเว้นผู้ประกอบการโซนล็อค ส. จะทำการย้ายไปจำหน่ายสินค้าที่โดมสวนรมย์บุรี ในจุดที่เทศบาลฯ จัดเตรียมไว้ พร้อมจุดนั่งรับประทานอาหาร และ 6. เทศบาลฯ งดจัดเก็บค่าใช้พื้นที่ 50 บาท จัดเก็บเฉพาะเงินกองทุนถนนคนเดินเซราะกราวเท่านั้น

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการฯ เล็งเห็นถึงความยากลำบากของผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 และพร้อมให้การสนับสนุนการเยียวยาแก่ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ที่มีล็อคประจำ รายละ 1,500 บาท ซึ่งมีอยู่ประมาณ 434 ล็อค ใช้งบเงินกองทุนถนนคนเดินเซราะกราว เป็นเงินที่เก็บจากแม่ค้าทุกสัปดาห์

ทั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ปิดถนนคนเดินเซราะกราว วอล์กกิ้งสตรีท ที่เปิดขายในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น.ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้ามาค้าขาย และจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมาก แต่หลังจากทางจังหวัดได้ออกมาตรการปิดเมืองด้านสาธารณสุข เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทางเทศบาลฯ จึงได้มีมติปิดตลาดถนนคนเดินเซราะกราว วอล์กกิ้งสตรีท ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 2563 เป็นต้นมา และจะเริ่มเปิดให้เข้ามาขายได้ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 มิ.ย.2563 นี้ เป็นต้นไป จากเวลา 16.00-22.00 น. มาเป็นเวลา 16.00-21.00 น. และยังจะไม่ให้มีการแสดงบนเวทีแต่อย่างใด

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance