ปากคลองสำโรง เปิดระบายน้ำเสียทำให้สภาพน้ำที่ดีขึ้น ไร้กลิ่นเหม็น น้ำไม่สกปรก เรือประมงพื้นบ้านสามารถเข้า-ออกได้สะดวก เป็นผลดีกับพี่น้องประชาชนในชุมชนเก้าเส้งและชาวประมงพื้นบ้าน ชาวบ้านขอบคุณ รมช.มหาดไทย วันนี้ 10 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณปากคลองสำโรง ชุมชนบ้านเก้าเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รถแม็คโครคอยาว 2 คัน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด สงขลา 1 คัน และจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลาอีก 1 คัน กำลังปฏิบัติภารกิจเปิดปากคลองสำโรง ให้มีความกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อให้น้ำทะเลได้ไหลเข้าไปในคลองอย่างสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งน้ำในคลองสำโรงก็สามารถ ไหลออกมาลงทะเลอ่าวไทยได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากปากคลองสำโรงมีความกว้างขึ้น น้ำไหลเข้าไหลออกก็จะดีขึ้น หลังจากที่ผ่านมา คลื่นได้ซัดดินทราย ขึ้นมาเป็นเนินปิดปากคลองสำโรง จนทำให้น้ำไม่สามารถไหลออกจากคลองสำโรงได้ อีกทั้งน้ำทะเลก็ไม่สามารถที่จะไหลข้ามเนินทรายเข้าไปในคลองสำโรงได้เช่นเดียวกัน สำหรับคลองสำโรง เชื่อมระหว่างทะเลสาบสงขลากับทะเลอ่าวไทย ความยาวตลอดลำคลองประมาณ 5 กิโลเมตร ไหลผ่านชุมชนต่างๆ มาออกทะเลฝั่งอ่าวไทยบริเวณชุมชนเก้าเส้ง คลองสำโรงยังเป็นคลองที่กั้นระหว่างเขตเทศบาลนครสงขลาและเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ปัจจุบันคลองมีสภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากเกิดปัญหาความแออัดภายในชุมชนทั้ง 2 ฝั่งคลองช่วยกันทิ้งขยะลงในลำคลองจึงทำให้คลองสำโรงในปัจจุบันมีสภาพน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่ริมคลอง ที่ต้องทนกับสภาพกลิ่นน้ำเน่าเหม็น โดยชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนที่ต้องทนอยู่กับสภาพกลิ่นเหม็น ได้ร้องเรียนและขอความช่วยเหลือจากนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสำโรงและขอให้ช่วยเปิดปากคลองสำโรงเพื่อให้เรือสามารถเข้า-ออกได้สะดวก หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณปากคลองสำโรงในพื้นที่ชุมชนเก้าเส้ง เขตเทศบาลนครสงขลา ที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน พบว่า บริเวณปากคลองมีเนินทรายซึ่งถูกคลื่นซัดมาถมปิดปากคลองเอาไว้ ทำให้น้ำในคลองไม่สามารถไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทยได้ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน โดยนำเครื่องจักรเป็นรถแม็คโครคอยาว 2 คัน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 1 คัน และจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลาอีก 1 คัน มาขุดทรายออกเปิดปากคลองสำโรงเพื่อให้คลองสำโรงกับทะเลอ่าวไทยเชื่อมต่อกันได้ โดยรถแม็คโครทั้ง 2 คัน ก็ขุดขยายปากคลองสำโรงให้กว้างออกไปมากที่สุด ซึ่งส่งผลให้น้ำเน่าเสียระบายลงสู่ทะเลอ่าวไทย และน้ำทะเลได้ไหลเข้าไปทดแทน ทำให้สภาพน้ำในคลองสำโรงดีขึ้น คนในชุมชนเก้าเส้งที่อาศัยอยู่ปากคลองซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวประมงพื้นบ้านสามารถนำเรือเข้า-ออกในคลองได้ และในช่วงฤดูมรสุมที่มีคลื่นลมแรงก็สามารถนำเรือเข้ามาจอดในคลองสำโรงได้ไม่ต้องไปฝากจอดที่บ้านบ่ออิฐหรือบ้านเล ซึ่งไกลจากชุมชนเก้าเส้ง ซึ่งในขณะนี้ เครื่องจักรกำลังทำงานขยายปากคลอง น้ำในคลองสำโรงมีสภาพเป็นสีเขียวน้ำทะเลปรกติไม่มีสีดำหลงเหลืออยู่เลย ณ วันนี้มีชาวประมงสามารถทอดแหจับปลากระบอกได้ บริเวณปากคลองสำโรง ชาวบ้านในชุมชนเก้าเส้งขอบคุณ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ลงมาช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสำโรงรวมทั้งช่วยเปิดปากคลองสำโรงอีกด้วย นายสมคิด มะหะพันธ์ ชาวประมงพื้นบ้านชุมชนเก้าเส้ง กล่าวถึงความรู้สึกในการเปิดขยายปากคลองสำโรงให้กว้างขึ้นว่า รู้สึกดีครับ น้ำ มันก็ไม่เหม็น ยุงก็ไม่มี น้ำ มันก็ไม่สกปรก แล้วก็เรือได้เข้า-ออกสะดวก มันดีกับพี่น้องประชาชนหลายๆเรื่อง เวลาฤดูมรสุมมา ก็วิ่งเรือเข้า-ออกได้ สะดวกกับชาวประมง