วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว โดย นายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี, นายยุทธนา ระพิทย์พันธ์ รองปลัดเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพตลาดแก้ว, ทีม อสม.,คณะกรรมการที่ลงเยี่ยมบ้าน, ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ออกเยี่ยมเยียนบ้าน ที่เข้าร่วม"โครงการบ้าน วัด โรงเรียน สะอาด อนามัยดี มีคุณธรรมเสริม เพิ่มพูนทรัพย์" ปี 2563 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน