“เคบีทีจี”พัฒนา 6 เทคโนโลยีโฉมใหม่แบบไร้สัมผัส เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ตอบรับกับวิถีชีวิต New Normal ของคนไทย นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกสิกรบิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)เปิดเผยว่า New Normal นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างจึงได้พัฒนา 6 เทคโนโลยีโฉมใหม่ไร้สัมผัส KBTG CONTACTLESS TECHNOLOGY เทคโนโลยีที่ไม่พึ่งการสัมผัสเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ตอบรับกับวิถีชีวิต New Normal ของคนไทย โดยวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อไลฟ์สไตล์ของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการใช้เงินแบบดิจิทัล เห็นได้จากยอดเปิดบัญชีผ่านเคพลัส K+ ที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่เทคโนโลยีไร้สัมผัส(Contactless Technology) จะขึ้นมามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และรองรับวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เรียกว่า New Normal ของสังคมไทย สำหรับเทคโนโลยีโฉมใหม่แบบไร้สัมผัสประกอบไปด้วย 1.Face Check-in เทคโนโลยีการสแกนตรวจสอบใบหน้าที่สามารถระบุตัวตน แม้สวมหน้ากากอนามัยอยู่ ทั้งยังมีการแจ้งเตือนสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอีกด้วย เพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เรียกว่า New Normalของสังคมไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 2.KLox บริการตู้ล็อกเกอร์ที่ให้ผู้ใช้สามารถเปิด/ปิดล็อกเกอร์ได้โดยสแกนการตรวจสอบใบหน้าแบบไร้การสัมผัส เปิดให้ใช้งานจริงแล้วที่อาคาร K+สามย่าน 3.Eat by Black Canyon ซึ่ง KBTG ร่วมกับ Black Canyon สร้าง New Normal ของวงการคาเฟ่และร้านอาหาร ให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารและชำระเงินผ่านตู้อัตโนมัติโดยไม่ต้องสื่อสารกับพนักงาน ซึ่งตู้ดังกล่าวถูกออกแบบให้ใช้ระบบ Contactless Menuที่อาศัยความเคลื่อนไหวของมือในการสั่งการจึงไม่จำเป็นต้องสัมผัสโดนหน้าจอ 4.Contactless Menu ระบบสั่งอาหารผ่านหน้าจอแทบเล็ตที่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของมือให้ลูกค้าทำรายการได้โดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอ 5.Face Pay รูปแบบการชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านการตรวจสอบสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันการหักเงินจากบัญชีธนาคารของผู้ใช้งานฉับไวและปลอดภัยเพียง 2 ขั้นตอนง่าย 6.ReKeep บริการใบเสร็จรับเงินในรูปแบบดิจิทัลสำหรับร้านค้า ที่ให้ลูกค้าสามารถรับใบเสร็จในรูปแบบดิจิทัลผ่านการสแกน QR Code ช่วยลดการสัมผัสลดการใช้การดาษ (Paperless) และช่วยลดโลกร้อน ทั้งนี้นอกจาก 6 เทคโนโลยี เคบีทีจี จะสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19โดยริเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีโฉมใหม่แบบไร้สัมผัสเหล่านี้เพื่อให้คนไทยปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ควบคู่ไปกับความพยายามในการรักษาและฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทำมาเป็นประจำโดยเริ่มต้นจากร้านอาหารและต่อยอดไปในแวดวงธนาคารด้วยการผลักดันธนาการกสิกรไทยสู่การเป็น Future of Banking นอกจากนี้เราพร้อมต่อยอด Contactless Technologyพร้อมส่งต่อให้กับธุรกิจกลุ่มเอนเตอร์เทนเมนท์ แฟชั่นและสุขภาพในอนาคต ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้จะกลายเป็นความปกติใหม่หรือที่เรียกว่า New Normal และเมื่อเวลาผ่านไปก็จะทำให้เกิดความคุ้นชินจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม