เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล น..ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า วันนี้ครม. ได้รับทราบเรื่องมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทย โดยนายกฯ ได้กล่าวในที่ประชุมครม. ว่าอยากส่งเสริมให้ข้าราชการ และประชาชนแต่งกายด้วยผ้าไทย ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน โดยมีกรมพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนใช้ และสวมใส่ผ้าไทย เช่น ให้ทุกกระทรวงพิจาารณาจัดทำมาตรการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความรับรู้ให้ประชาชนผ่านกิจกรรมแผ่นพับ ป้าย จัดนิทรรศการ และสื่อสังคมออนไลน์

"นายกฯ ได้เน้นการใช้ผ้าไหมให้เป็นนโยบาย เพื่อเป็นการส่งเสริมชุมชนในท้องถิ่น โดยชาวบ้านจะใช้เวลาว่างจากการทำนามาทอผ้าไหม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สร้างรายได้เสริม หากพวกเราช่วยกันส่งเสริม และสนับสนุน เงินก็จะไปลงสู่ฐานชุมชนอย่างแท้จริง"

Life IF