“จุรินทร์”มั่นใจหลังคุยกับสมาคมผู้ส่งออกข้าว ปีนี้ไทยส่งออกข้าวทะลุ 7.5 ล้านตัน หลังเจอปัญหาโควิด-19 ระบาด และเมื่อเปิดประเทศจะเร่งเดินหน้าทำตลาด พร้อมรับมอบข้าวถุงเพื่อนำไปแจกประชาชน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานรับมอบข้าวสารขาวคุณภาพส่งออกบรรจุถุงจำนวน 50,000 ถุงๆละ 5 กิโลกรัมจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่า ได้มีการหารือถึงสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยในช่วงครึ่งปีหลัง หลังจากหลายประเทศเปิดให้มีการส่งออกในช่องทางต่างๆได้อย่างเต็มที่แล้วนั้น

ทั้งนี้แม้ปี 2563 (1 ม.ค.-4 มิ.ย.)จากข้อมูลกรมศุลกากรและใบอนุญาตส่งออกข้าว ไทยส่งออกข้าวแล้วปริมาณ 2.61 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 32.60 ที่ส่งออกปริมาณ 3.88 ล้านตัน โดยปี 2563 กระทรวงพาณิชย์และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 7.5 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.05 ที่ส่งออกได้ปริมาณ 7.58 ล้านตัน โดยในช่วง 5 เดือนการส่งออกข้าวไทยจะไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากติดปัญหาโควิด-19 ระบาด แต่ยังมั่นใจช่วงที่เหลือปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 4-5 ล้านตัน และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แน่นอน

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้แสดงความยินดีที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนำข้าวสารดังกล่าว ซึ่งเป็นสินค้าบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชนมามอบให้กระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆเพื่อจะได้ช่วยลดค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตินี้ร่วมกันไปได้ด้วยดี

โดยจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้กระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปพบปะหารือกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำเข้าข้าวในต่างประเทศได้ จึงได้มีการจัดประชุมผ่านระบบ Video Conference กับสมาคมผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง ซึ่งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมผ่านระบบดังกล่าวด้วยเป็นอย่างดี และในโอกาสนี้หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในการร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านตลาดต่างประเทศ เพื่อรักษาและขยายตลาดข้าวไทยไปต่างประเทศต่อไป