สมเด็จพระสังฆราชประทานถุงยังชีพ จำนวน 575 ชุด แจกให้ราษฎร์ที่ได้รับผลกระทบกับโรคโควิด 19 ถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 26 มิ.ย. 2563 ( 8 มิ.ย. 63 ) ที่วัดศิริเจริญเนินหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี พระธรรมวุฒาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ( ธรรมยุติ ) เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร พระอารามหลวง พระอนุชาในสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานมอบถุงยังชีพประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จำนวน 575 ชุด มอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ต.โคกหม้อ อ.เมือง มีพระครูสิริสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศิริเจริญเนินหม้อ ( วัดโคกหม้อ ) นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี อาจารย์เตือนจิตต์ มิ่งคำเลิศ พลโทมีชัย ห้องริ้ว นางสาวกุลวดี นพอมรบดี ส.ส.เขต 1 ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักเมือง ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัด คุณชูษร โฆษะบดี โรงโอ่งรัตน์โกสินทร์ 1 ผู้แทนพลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ สมาชิกวุฒิสภา และอาจารย์ปาลิดา ประถมภัฎ ภริยา นายทวีศักดิ์ ชีวะสุทโธ นายวิฑูรย์ สุขพูล อดีตพาณิชย์จังหวัดราชบุรี นายกุลฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานบิสคลับราชบุรี พร้อมสมาชิก และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระดำริ ให้วัดที่มีความพร้อมจัดตั้งเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่กระจายของไวรัสโควิด - 19 ซึ่งทางวัดศิริเจริญเนินหม้อ อ.เมือง โดยพระครูสิริสุวัฒนาภรณ์เจ้าอาวาส และคณะศิษยานุศิษย์ รับสนองพระดำริจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 โดยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งทางด้านการเข้าถึงเวชภัณฑ์ที่จำเป็น จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาลและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการเปิดโรงทานแจกจ่ายอาหารปรุงสำเร็จ จัดถุงยังชีพ และเปิดตู้ปันสุข เพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน ต่อมาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงมีพระเมตตาประทานเงินจำนวน 30,000 บาท ข้าวสารจำนวน 500 กิโลกรัมและอาหารแห้งจำนวนหนึ่ง ให้กับพระครูสิริสุวัฒนาภรณ์ เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน คณะกรรมการศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัดศิริเจริญเนินหม้อ จึงได้ดำเนินการจัดสิ่งของเพิ่มเติม มอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหลักเมือง จำนวน 575 ราย โดยเทศบาลตำบลหลักเมืองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระกุศลในโอกาสคล้ายวันประสูติ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 อย่างไรก็ตามในวันนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหลักเมือง ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 16 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาตรวจคัดกรองประชาชน เพื่อเข้ารับถุงยังชีพ มีการแจกบัตรคิว การตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง บางครอบครัวได้ให้เด็กถือบัตรคิวมาเข้าแถวรับถุงยังชีพแทน บางคนเป็นผู้สูงอายุ และผู้พิการ เจ้าหน้าที่ได้จัดคิดเข้ารับสิ่งของก่อนเพื่อความสะดวก โดยก่อนที่จะรับถุงยังชีพจะให้ทุกคนกราบที่พระรูปสมเด็จพระสังฆราชทุกคน จากนั้นจึงเข้ารับถุงยังชีพ และอาหารกล่องที่มีประชาชนที่มีจิตศรัทธานำมามอบให้ในวันนี้ด้วย