มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายวัฒนา โคตถา นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามการสร้างฝายกักเก็บน้ำบ้านพังคอง บ้านโคก ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่กำลังประสบภัยแล้งในพื้นที่ตำบลบ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร และพื้นที่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ก่อสร้างทำฝายกักเก็บน้ำ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีการก่อสร้างฝายไปแล้วจำนวนมากแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำบ้านพังคอง บ้านโคก ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน