เทศบาลพลับพลานารายณ์ จ.จันทบุรี ระดมเจ้าหน้าที่ออกแจกถุงยังชีพช่วยชาวบ้านได้รับผลกระทบโควิด-19 แบบเคาะประตูบ้าน แก่ผู้ได้รับผลกระทบที่ลงทะเบียนไว้ รักษาระยะห่าง และอำนวยความสะดวกประชาชน

วันนี้ ( 8 มิ.ย.63 ) ที่เทศบาลตำบลพลับพ5ลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกฝ่ายมาร่วมกันนำข้าวสาร ถุงยังชีพ และแอลกอฮอล์ล้างมือ ออกแจกแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือไว้กับเทศบาลฯ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย สร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ประมาณ 1,400 ครัวเรือน ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป แต่ไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน โดยเทศบาลฯ นำถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง และ แอลกอฮอล์ล้างมือ กระจายไปแจกจ่ายตามชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์รวม 10 ชุมชน ครัวเรือนละ 1 ชุด เป็น ข้าวสารหอมมะลิ 15 กิโลกรัม 1 ถุง น้ำปลา 2 ขวด น้ำตาลทราย 1 กิโลกรัม ปลากระป๋อง 10 กระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 10 ซอง น้ำมันพืช 1 ขวด รวมมูลค่า 886 บาท

ซึ่งเป็นงบประมาณจากเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ งบประมาณของเทศบาลฯ และการออกแจกแบบเคาะประตูบ้าน เป็นแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เว้นระยะห่าง ป้องกันประชาชนจะออกมาชุมชุมรับของแจก รวมทั้ง อำนวยความสะดวกประชาชน เกษตรกร เนื่องจากในช่วงนี้ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการเกษตร สวนผลไม้ จำเป็นต้องอยู่บ้าน อยู่สวน เพื่อเก็บผลผลิตสร้างรายได้ หากให้ชาวบ้านออกมารับสิ่งของด้วยตนเองจะเป็นการเสียเวลา และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance