นครแม่สอด ทุ่มงบกว่า 80 ล้าน พัฒนาบูรณะ "ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" และ "ศาลหลักเมือง" ปรับภูมิทัศน์ตามหลักสถาปัตยกรรมสวยงาม

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ - ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี-สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด- ที่ปรึกษา-เลขานุการ-ปลัดเทศบาลฯผู้อำนวยการกองงาน-หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน ฯลฯ ได้เตรียมพัฒนาโครงการก่อสร้างตำหนักองค์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พระองค์ดำ) หลังใหม่ ในพื้นที่เดิม เนื่องจากศาลเก่า ได้ก่อสร้างมานาน มีสภาพทรุดโทรม ทำให้เทศบาลนครแม่สอด ได้ประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อขอรับงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างตำหนักศาลสมเด็จพระนเรศวรหลังใหม่ ด้วยงบประมาณกว่า 80 ล้านบาท ในการออกแบบ โครงการก่อสร้าง ตกแต่ง ด้วยสถาปัตยกรรม วิจิตรศิลป์ มัณฑณศิลป์ ฯลฯ ศาสตร์และศิลป์ ต่างๆ รวมกับกรมศิลปากร เพื่อให้โครงการตำแหนักพระองค์ดำ เป็นไปแบบครบสมบรูณ์แบบ รวมทั้งโครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองแม่สอด งานตกแต่งอาคารและภูมิทัศน์โดยรอบตำหนักศาลพระนเรศวรมหาราช ที่ หน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ถนนสายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก

รายงานข่าวแจ้งว่า ในงานนี้ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงสักการะและสวดถอนโดยพระสงฆ์เกจิอาจารย์ฯ อัญเชิญพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบูรพระกษัตริย์ สมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา ไปประดิษฐาน ณ.ที่ประทับพลับพลาชั่วคราวและพิธีบรวงสรวงเพื่อรื้อถอนอาคารศาลสมเด็จพระนเรศวร หลังเดิม และศาลหลักเมือง เพื่อก่อสร้างศาลฯหลังใหม่ และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและศาลหลักเมือง ให้กับพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีการบวงสรวงเพื่อดำเนินการถวาย รายชื่อผู้ที่มีพระครูอุปถัมภ์ในการก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และศาลหลักเมือง เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประธานดำเนินการฯ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาขิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน