วันนี้(6มิ.ย.63) ที่ โรงแรมทอแสง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงแนวทางการเยียวยาและฟื้นฟูตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายหลังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผ่านช่องทาง Online ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้กลับมาสร้างรายได้ ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้กลับมาโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคอีสาน ภายในงานมีการร่วมพูดคุยผ่านช่องทาง Online เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภูมิภาคอีสานและจากทั่วประเทศ ถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในภาพรวมซึ่งมี นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้ประกอบการจากจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาคอีสานแลกเปลี่ยนสถานการณ์การท่องเที่ยวและเสนอขายโปรแกรมท่องเที่ยวล่วงหน้าในจังหวัดตนผ่านทางช่องทาง Online

นอกจากนี้ นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า นับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมเป็นต้นมาการเดินทางท่องเที่ยวนับว่าถดถอยลงมาตามลำดับ ทำให้เกิดผลกระทบขยายวงกว้างไปสู่ธุรกิจทุกภาคส่วน ททท. จึงกำหนดแผนบริหารจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การจัดการเยียวยาผลกระทบในปัจจุบัน และการจัดการการท่องเที่ยวภายหลังจบวิกฤตการณ์จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านกลยุทธ์ 5Rs ได้แก่ 1) Reboost กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้กลับมา 2) Rebuild การซ่อมสร้างเพื่อปรับตัวรองรับสังคม New Normal พัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยวรวมถึงการทำตลาดผ่านช่องทาง Online 3) Rebrand หรือการสื่อสารทางการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ไปพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นและสร้างบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้งเมื่อพร้อม 4) Rebound หรือการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยเดินทางมาแล้วให้กลับมาเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้ง 5) Rebalance การคืนสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทย เพื่อก้าวสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance