ไฮไลท์ผลการดำเนินงานรัฐบาลจีนประจำปี 2020

นายหลี่ เค่อเฉียง ( Li Keqiang ) นายกรัฐมนตรีจีน รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจีนในการประชุมครั้งที่ 3 ของการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นที่ปักกิ่งในช่วงเช้าวันที่ 22 พฤษภาคม ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

❯ การทบทวน ❮

GDP: 99.1 ล้านล้านหยวน +6.1%
ในปี 2019 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีน (GDP) มีมูลค่า 99.1 ล้านล้านหยวนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 6.1%

สกัดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในเวลาอันสั้น
ในฐานะประเทศกำลังพัฒนาที่มีประชากรถึง 1.4 พันล้านคน มันเป็นเการเอาชนะความยากลำบากที่ใหญ่หลวงที่จีนสามารถสกัดโควิด-19 (COVID-19) ได้ในเวลาอันสั้น ขณะเดียวกันยังสามารถจัดการความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนได้ ความสำเร็จของเราต้องจ่ายในราคาที่สูงมากซึ่งเราจำเป็นต้องจ่ายและคุ้มที่จะจ่ายมันเพราะชีวิตเป็นสิ่งล้ำค่า

จุดอ่อนการจัดการเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ในระหว่างรับมือกับโรคติดเชื่อโคโรนา (covid-19) แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนของการจัดการเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขหลายจุด ซึ่งสมควรให้ความสนใจและเราต้องพยายามปรับปรุงงานของเรา

❯ ภารกิจหลักสำหรับปี 2020 ❮

ตั้งเป้า GDP มากกว่า 3.6% ในปี 2020
คาดว่าปีนี้จีนจะขาดดุลคลังมากกว่า 3.6% ต่อ GDP เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.8 % มีมูลค่า 1 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 141.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว

การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ต่อเนื่องในปี 2020
ประเทศจีนจะดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องและจะไม่ยอมเสียเวลาใดๆ ในการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรัฐบาลจีนเตรียมระดมซื้อขาดพันธบัตรมูลค่า 1 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 141 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อใช้ในงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

สร้างความมั่นใจในการจัดหาอาหารให้ประชาชน 1.4 พันล้านคนในปี 2020
เพื่อสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร จีนจะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกที่ได้มาตรฐานสูงถึง 80 ล้านเอเคอร์ (5.33 ล้านไร่)

กำหนดแผน 5 ปีฉบับที่ 14 ในปี 2020
ประเทศจีนจะจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 14 ระยะ 5 ปี โดยวาดภาพพิมพ์เขียวสำหรับประเทศเพื่อเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่สู่เป้าหมายศตวรรษที่สอง

ลดภาระขององค์กรมากกว่า 2.5 ล้านล้านหยวนในปี 2020
ประเทศจีนตั้งเป้าหมายที่จะลดภาระขององค์กรมากกว่า 2.5 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 353 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตลอดทั้งปี

มั่นใจในระบบนิเวศที่มีประสิทธิภาพและการรักษาสิ่งแวดล้อม
ประเทศจีนจะจัดลำดับความสำคัญในการควบคุมมลพิษตามกฎหมาย วิทยาศาสตร์ กำหนดเป้าหมายและเพิ่มการควบคุมมลพิษทางอากาศในพื้นที่สำคัญ

นโยบายการเปิดตัวในปี 2020
ประเทศจีนเน้นการดำเนินการร่วมกันในระยะแรกของข้อตกลงทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ประเทศจีนจะมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือที่มีคุณภาพของโครงการเส้นทางสายไหม (Belt and Road) และดำเนินการความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

❯ เป้าหมายหลัก ❮

ไม่มีเป้าหมายการเติบโตที่เฉพาะเจาะจงในปี 2020
ประเทศจีนมุ่งการขจัดความยากจน ซึ่งวางเป้าหมายการสร้างสังคมมั่งคั่งระดับปานกลางในทุกด้าน แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงในปี 2020

งานใหม่ในเมืองมากกว่า 9 ล้านตำแหน่งในปี 2020
ในปีนี้จีนจะเน้นการสร้างความมั่นคงในการรจ้างงานและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน โดยมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสการจ้างงานในเมืองใหม่มากกว่า 9 ล้านตำแหน่งและรักษาอัตราการว่างงานในเขตสำรวจให้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 6

ขจัดความยากจนในชนบทในปี 2020
ในปีนี้จีนจะขจัดความยากจนให้กับประชาชนในชนบทที่อยู่ใต้เส้นแบ่งความยากจนในปัจจุบันและมณฑลที่อยากจนทั้งหมด