วันที่ 4 มิ.ย.63 ที่ห้องประชุมชั้น 10 โรงพยาบาลหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานของสถานประกอบการ เทศบาลเมืองหัวหิน ตามหลักสูตร อนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการป้องกันและควบคุมโรค (Environmental Health Inspector , Mr. HDC and HDC Manager) โดยมี นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สภ.หัวหิน ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องราว 400 คน เข้าร่วมรับฟัง

ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากกรมอนามัย และ สสจ.ประจวบฯ มาให้ความรู้ นำโดย นายธนชีพ พีระธรณิศร์ ผอ.ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย นางศิริพรรณ กลีบจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานประกอบการภายใต้การผ่อนปรน สกัดการแพร่ระบาดของโรคเชื้อโควิด-19 และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และนักลงทุน มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยใช้วิธีจัดการและการปฏิบัติต่อกิจการที่ผ่อนปรน HDC Platform (แพลตฟอร์ม) และแอพพลิเคชั่น Thai Stop Covid ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอบรมรวมทั้งหมด 4 รุ่น.

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance