เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิชัยพัฒนา โพสต์ข้อความระบุว่า...

✨สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลชัยภูมิ
.
✨โดยพระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ จัดสร้างห้องคลีนรูม สำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลชัยภูมิ และโรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
.
✨ห้องคลีนรูมนี้ ออกแบบและจัดสร้างโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง (COE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ บริษัท อีคิว เทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งจะสามารถจัดการอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อจากผู้ป่วยไม่ให้ออกไปนอกห้อง และบำบัดอากาศจนปราศจากเชื้อ ทั้งยังลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ป่วยรายอื่นและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
.
✨วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลชัยภูมิ เพื่อส่งมอบห้องคลีนรูมพระราชทานทาน เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป
.
🌎www.chaipat.or.th
.
#มูลนิธิชัยพัฒนา #chaipattana #กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 #โควิด19 #covid19

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance