ก.วัฒนธรรมเตรียมเสนอแผนฟื้นฟูหลังโควิด 7 พันล้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน พัฒนาสินค้าวัฒนธรรมไทยเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งแต่ชุมชนฐานราก
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 63 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) มีมติอนุมัติพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การเงิน 3 ฉบับวงเงิน 1.9 ล้านบาท เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 แล้ว ในส่วนของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้พ.ร.ก.ให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงเน้นย้ำให้ทุกกระทรวงเร่งเสนอแผนเยียวยา โดยเฉพาะในส่วนของการใช้งบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน 4 แสนล้านบาทให้กับสำนักงบประมาณได้ทำการตรวจสอบภายในเดือนมิ.ย.นี้ ทั้งนี้ในส่วนของวธ. ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดนำเสนอโครงการเข้ามายังสำนักปลัดวธ. โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดวธ.ดำเนินการรวบรวมเสนอแผนงานภาพรวมของวธ.

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า สำหรับแผนงานที่เสนอจะแบ่งเป็น 4 กิจกรรมหลัก เน้นกิจกรรมที่มีรูปแบบของการยกระดับและแพลตฟอร์ม โดยในส่วนที่เป็นลักษณะพื้นที่ต่างๆ จะให้ทางจังหวัดหรือพื้นที่ต่างๆ เสนอมาจากพื้นที่โดยตรง ดังนั้นจึงมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเสนอโครงการในระดับพื้นที่นำเสนอโครงการฟื้นฟูเกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมมีอะไรบ้าง จากนั้นจึงแจ้งกลับมายังสำนักปลัดวธ.ให้รับทราบ แต่ในส่วนของการเป็นการยกระดับและเรื่องแฟลตฟอร์มส่วนกลางจะเป็นผู้ดำเนินการพัฒนา ได้แก่ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซีพอต หรือสินค้าวัฒนธรรมไทยผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงกิจกรรมฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรม ล่าสุดได้รับทราบงบประมาณของแผนงานที่ส่งมาเบื้องต้นอยู่ที่ 7 พันล้านบาท และอยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดประกอบของแต่ละโครงการเกี่ยวกับเหตุผล ความจำเป็น และเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาหรือไม่

“โครงการฟื้นฟูดังกล่าวได้มีการเพิ่มเติมจากเรื่องของการฟื้นฟูศิลปินพื้นบ้าน รวมถึงเครื่องมือประกอบวิชาชีพ ต่างๆ และเน้นโครงการที่สามารถฟื้นฟูและนำเม็ดเงินกลับเข้าสู่ระบบ ตั้งแต่ฐานราก สร้างรายได้และทำให้เศรษฐกิจชุมชนวัฒนธรรมสามารถหมุนเวียนได้ ส่วนกรณีการช่วยเหลือกลุ่มศิลปินพื้นบ้านให้ได้รับเงินเยียวยานั้น ล่าสุดพบว่าส่วนใหญ่ได้รับเงินเยียวยาในด้านต่างๆ จากรัฐบาลไปแล้ว ยังเหลืออีกกว่า 2 พันคน ซึ่งทราบว่าเร็วๆ นี้จะสามารถเสนอให้ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติได้” นายอิทธิพล รมว.วัฒนธรรม กล่าว