วันที่ 3 มิ.ย. 63 นายสิทธิพล ชาวพรอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ,เจ้าหน้าที่,พนักงาน,ลูกจ้าง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือร่วมใจกันทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทนตลอดไป โดยได้ร่วมกัน จัดการสิ่งแวดล้อม เก็บขยะบริเวณพื้นที่ทางเข้าประตูเมือง ถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณศูนย์บริการประชาชนสามแยก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,สะพานไทยลาว และ ได้ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร ,ต้นตะขบ

นายสิทธิพล ชาวพรอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ กล่าวว่าสำหรับต้นตะขบ ที่พบในบริเวณนี้ ท่านผู้ใหญ่ใจดีทหารพระราชา # KS.26 ท่านได้ปลูกดูแลรักษาเป็นเวลาเป็นปี รักษาทำนุบำรุง เพื่อให้เป็นต้นแบบของประเทศไทยและเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทย สำหรับต้นตะขบ ใบจะช่วยลดฝุ่นละอองจากไอเสียรถและฝุ่นต่างๆ รวมทั้งการดักจับฝุ่น PM 2.5 ท่านผู้ใหญ่ใจดี ทหารพระราชา KS.26 ท่านปลูกเอาไว้ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของคนจังหวัดหนองคายโดยใช้งบประมาณส่วนตัวไม่ใช้งบของทางราชการ จึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวหนองคายช่วยดูแลรักษา ต้นตะขบ โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกจะมีการนำสัตว์เลี้ยงมาทำลายต้นตะขบเสียหายเป็นจำนวนมาก.

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance