นายหมวดเอก เอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม ได้รับเกียรติจากคุณสหัส รัตนโสภณชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เครือเบทาโกร และคณะผู้บริหาร พนักงานเครือเบทาโกร พร้อมประธานชุมชนตั้งศรี ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ในกิจกรรมเครือเบทาโกรมอบไส้กรอกคุณภาพ100,000กิโลกรัม ให้แก่ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้านต่างๆจากสถานการณ์โควิด-19 ขอขอบคุณเบทาโกรแทนพี่น้องชาวชุมชนเทศบาลนครนครปฐมสำหรับน้ำใจและไส้กรอกคุณภาพจากเบทาโกร