วันที่ 1 มิ.ย. 63 เวลา 10.00 น. ณ ด้านหน้าหอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนช่วงโควิด-19 ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย. 63 โดยมีนายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย, นายบัญชา อาศรัยราช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมมอบ

นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนช่วงโควิด-19 ซึ่งได้มอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุงโดยทางจังหวัดหนองคายและภาคเอกชนได้ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภค บริโภค ในครั้งนี้ด้วย
นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองหนองคาย ยังได้ทำตู้ปันน้ำใจ ที่ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนช่วงโควิด-19 โดยจะแจกทุกวันจันทร์ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance