ไข้หวัดใหญ่เป็นไข้หวัดที่มีความรุนแรงว่าไข้หวัดปกติ ทำให้ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคประจำตัวเกิด ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง อาจทำให้หลอดลมอักเสบ ภาวะปอดบวม หรือมีผลกระทบต่อหัวใจ

การฉีดวัคซีน จึงจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ 70-80 เปอร์เซ็นต์

โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่า ไวรัสอินฟลูเอนซ่า (influenza virus) จะมีอยู่ 2 ชนิด คือ influenza A และ influenza B

หลายท่านอาจเข้าใจว่าการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวจะมีภูมิคุ้มกันไปตลอดเหมือนวัคซีนชนิดอื่นซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจผิด เพราะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอด มีการเกิดเชื้อใหม่ๆ อยู่เป็นระยะเป็นเหตุให้ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่เดิมอาจไม่สามารถป้องกันโรคได้ และด้วยภูมิคุ้มกันจะค่อยๆ ลดลงอยู่เสมอ

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันเหมาะสมกับเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่มาใหม่ในแต่ละปี ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่และลดอัตราการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

(เกร็ดความรู้จากรพ.หัวเฉียว)

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance