กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศรับสมัครฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ทุกจังหวัดลุยฝึก 1 มิ.ย.นี้ ย้ำฝึกฟรีทั่วประเทศ

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการผ่อนปรนระยะที่ 2 ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) อนุญาตให้เปิดห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานออกกำลังกายบางส่วน และปรับเวลาเคอร์ฟิวโดยเริ่มเมื่อ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสลดลง และหลายจังหวัดเริ่มผ่อนคลายมาตรการและอนุญาตให้จัดกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น ซึ่งในส่วนของหน่วยงานในสังกัด กพร.ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทั่วประเทศ จึงเริ่มประกาศรับสมัครฝึกอบรม ในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน กลุ่มเป้าหมายเป็นแรงงานใหม่ ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน นักเรียน นักศึกษาจบใหม่ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ มีระยะเวลาการฝึก 2-4 เดือน และฝากฝึกในสถานประกอบกิจการอีก 1-2 เดือนแล้วแต่สาขาที่ฝึกอบรม

โดยสาขาอาชีพที่เปิดฝึกอบรมนั้นในแต่ละพื้นที่ดำเนินการฝึกแตกต่างกัน ตามความต้องการของตลาดแรงงานและเน้นสาขาอาชีพที่รองรับการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ รวมถึงการนำไปประกอบอาชีพอิสระในอนาคต เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.22 นครศรีธรรมราช) ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม 6 สาขา ได้แก่ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างสีรถยนต์ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ และช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

ขณะที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ประกาศรับสมัครใน 5 สาขาได้แก่ พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร และช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ในเขตภาคกลางมีสพร.15 พระนครศรีอยุธยา ประกาศรับสมัคร 3 สาขาได้แก่ ผู้ประกอบอาหารไทย พนักงานผสมเครื่องดื่ม และช่างแต่งผมสตรี ระยะเวลาการฝึก 2 เดือน และฝากฝึกในสถานประกอบกิจการอีก 1 เดือน ผู้ที่เข้าฝึกอบรมทุกสาขาในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน จะต้องเข้าฝึกในสถานประกอบกิจการ เพื่อฝึกประสบการณ์ในการทำงาน และจากสถิติที่ผ่านมาสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่จะรับผู้ที่จบการฝึกเข้าทำงานทันที

โดยภารกิจด้านการพัฒนาทักษะฝีมือเป็นภารกิจหลักของกพร. มีการฝึกทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นผู้สนใจเข้าฝึกอบรม สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครฝึกอบรมได้ที่ www.dsd.go.th เมนู สมัครฝึกอบรม หรือติดต่อสถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร 0-2245-4035