ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “ที่ ต.ท่าจีน” ดร.รังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน พร้อมด้วย บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ (คลังน้ำมันสมุทรสาคร) นำโดย นางนวพร วิเศษวงศ์ษา ในฐานะอ.เมืองสมุทรสาคร ได้ร่วมกันแถลงข่าวจัดโครงการ “PSP @ Home รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม” กิจกรรมสำหรับเด็กสู้ภัยโควิด”ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ใส่ใจความสะอาด ดูแลสิ่งแวดล้อม และรีไซเคิล ซึ่งเป็นการแข่งขันเล็กๆ น้อยๆของเด็กระหว่างอายุ 5 -18 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ป้องกันการไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดในพื้นที่

“ในการนี้ประกอบด้วยการทำกิจกรรม 3 อย่าง ดังนั้น ให้เลือกปฏิบัติเพื่อส่งภาพถ่ายการทำกิจกรรม เข้าร่วมประกวดภาพได้ทางไลน์ ได้แก่ 1.ทำความสะอาดที่พักอาศัย/ 5 ส. ประการที่ 2.การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกต้นไม้ และตัดแต่งหรือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้าน และข้อที่ 3.นำวัสดุที่ทิ้งหมดประโยชน์จากการใช้งาน มาทำ สิ่งประดิษฐ์ใช้สอย /หรืองานรีไซเคิล เป็นต้น”

ดร.รังสรรค์ เจียระนัย นายก.ทต.ท่าจีน บอกด้วยว่า กิจกรรมนี้ทางเทศบาลตำบลฯ ได้ร่วมกับ คลองน้ำมัน PSP ท่าจีน ทำขึ้นเพื่อต้องการให้เยาวชนในจังหวัด ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมใส่ใจด้านรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ช่วงสถานการณ์โควิดนี้

“ส่วนกิจกรรมที่ใช้แข่งขันการประกวด-แนวความสามารถ นั้นปรากฏว่า สามารถทำได้จากที่บ้าน เพราะขณะนี้สังคมยังต้องรักษาระยะห่าง ทั้งนี้โดยมีช่องส่งผลงานเข้าทางไลน์ได้

สำหรับของรางวัลมีแจกให้ทุกผลงานที่ส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มที่ตั้งขึ้นให้ ของกิจกรรม PSP นี้ และมีอีกรางวัลพิเศษ 3 รางวัล รับจาก ดร.รังสรรค์ เจียระนัย นายกฯท่าจีน ฐานะผู้มอบให้”

ด้าน นางนวพร ตัวแทน บ.คลังน้ำมัน PSP ทาจีน กล่าวว่า ส่วนโครงการเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน ที่นัดจะจัดอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตอนนี้สั่งเบรกไว้ชั่วคราว เพราะติดขัดปัญหาโควิด จึงไม่สามารถจัดดำเนินการให้รวมตัวรวมกลุ่มกันได้ ดังนั้นจึงมีโครงการ “PSP @ Home รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สู้ภัยโควิด ออกมาทดแทน อย่างไรก็ตามถือว่า เป็นแนวกิจกรรมแบบใหม่ที่เป็น New Normal หรือชีวิตวิถีใหม่ ที่ต้องตามกระแสสังคมในอนาคตอันใกล้ที่จะถูกปรับเปลี่ยนแปลงขึ้นในยุคใหม่ไม่นานนี้ต่อไป”

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance