เมื่อวันที่ 30 พ.ค.63 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด นายไสว มีเงิน “สท.ไหว”- นายสุเจตนา เพรชปราณี “สท.เจต” สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด =นายอัศวิน พินิจวงษ์ "สท.ตู่" รวมทั้งปลัดเทศบาล- ผู้อำนวยการ กองงาน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ ลงพื้นที่เดินแจก Face Shield (เฟซชิลด์) หน้ากากป้องกันเชื้อโรค ตามร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร ร้านขายขนม ฯลฯ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด- และยังถือโอกาสพบปะประชาชน ในการนำหน้ากาก Face Shield (เฟซชิลด์) ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 โดยได้แจกจ่ายให้กับผู้ประกอบการ และประชาชน โดย ดร.ฝอ นครแม่สอด และคณะผู้บริหารนครแม่สอด ยังได้ทักทาย สอบถามปัญหา ด้านต่างๆของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไข ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างมาก

รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหารนครแม่สอด ยังได้ ช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านในทุกรูปแบบ ทั้งการแจกหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดล้างมือ ป้องกันเชื้อ COVID 19 รวมทั้งเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 2,000 บาท และถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหาร สด อาหารแห้ง น้ำดื่ม ฯลฯ ในช่วงที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง โดย ดูแลประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ในภาวะวิกฤตโควิด 19 จนชาวบ้านต่างชื่นชมการทำงานในสถานการณ์แห่งความยากลำบากยุค COVID 19 ซึ่ง ดร.ฝอและ ทีมงานผู้บริหาร และ สท.นครแม่สอด ได้ยืนยันกับประชาชนว่าจะยืนเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ นอกจากนี้ ดร.นายกฝอ และคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด ยังเตรียม Face Shield (เฟซชิลด์) เพื่อนำแจกจ่ายให้กับนักเรียน ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ทุกโรงเรียน กว่า 15,000 อัน เช่น โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ทั้ง 5 แห่ง โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา โรงเรียนอิสลามศึกษา ฯลฯ ก่อนเปิดภาคเรียน(เปิดเทอม) ปีการศึกษา 2563

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน