ติดเชื้อในไทยยังคงเป็น 0 มีแต่เชื้อนำเข้า 1 รายล่าสุดเป็นนศ.กลับจากซาอุ เข้าทางด่านปาดังเบซาร์ เข้าสถานกักกันตัวแล้ว เพิ่งมาพบเชื้อหลายวันต่อมา ขณะผู้ป่วยสูงสุดยังคงเป็นพื้นที่กทม.-นนท์ ตามด้วยภาคใต้ โดยภาคเหนือมีผู้ป่วยสะสมน้อยสุด 95 ราย โดยผู้ป่วยกระจายใน 68 จว.

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.63 เวลา 11.30 น. พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)แถลงถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยว่า ล่าสุด ข้อมูลในวันนี้ ไทยมีผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 1 รายทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 3,077 ราย แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ทำให้ยอดเสียชีวิตสะสมยังคงเดิมอยู่ที่ 57 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้มีรายงาน 16 ราย รวมยอดรักษาหายสะสม 2,961 ราย และยังรักษาตัวอยู่ในรพ.59 ราย

ทั้งนี้ผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine โดย เป็นชายไทย อายุ 24 ปี อาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัย อัล-ญูฟ (โดยเดินทางมาทั้งหมด 6 คน) กลับมาจากกรุงริยาด -กัวลาลัมเปอร์ แล้วเดินทางเข้าประเทศไทยทางด่านปาดังเบซาร์ โดยรถบัส เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 08.00 น.(มีผู้โดยสาร 39 คน) และเข้าพัก State Quarantine ที่ จ.นราธิวาส ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม ผลไม่พบเชื้อ วันที่ 28 พฤษภาคม มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก ตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่รพ.นราธิวาส สำหรับผู้ที่เดินทางมาด้วยกันและร่วมรถโดยสารคันเดียวกันได้เข้าสถานกักกันตัวด้วยกันแล้ว

ทั้งนี้ สัดส่วนผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันสะสมแบ่งตามพื้นที่ ดังนี้ กรุงเทพฯ และนนทบุรี 1,722 ราย / ภาคเหนือ 95 ราย / ภาคกลาง 411 ราย / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย / ภาคใต้ 738 ราย

จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 3,077 ราย ใน 68 จังหวัด มีอัตราป่วย 4.63 ต่อแสนประชากร ไม่รวม State Quarantine 4.32 ต่อแสนประชากร และเรียงลำดับ 12 จังหวัดแรกดังนี้ กทม.1,535 ราย (state Q+ศูนย์กักกัน 29 ราย) , ภูเก็ต 227 ราย , นนทบุรี 158 ราย , ยะลา 125 ราย (state Q+ศูนย์กักกัน 9 ราย) , สมุทรปราการ 112 (state Q+ศูนย์กักกัน 14 ราย) , ชลบุรี 86 ราย (state Q+ศูนย์กักกัน 24 ราย) , ปัตตานี 79 ราย (state Q+ศูนย์กักกัน 13 ราย) , สงขลา 44 ราย (state Q+ศูนย์กักกัน 22+65 ราย) , เชียงใหม่ 41 ราย , ปทุมธานี 39 ราย จังหวัดอื่นๆอยู่ใน state Q+ศูนย์กักกัน 28 ราย

นอกจากนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้รายงาน จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมใน สถานกักกันโรคของรัฐที่ส่วนกลางและจังหวัด Stage and Local Quarantine Sites ประจำวันที่ 30 พ.ค.2563 พบผู้ป่วยแล้ว 140 ราย เป็นเพศชายมากว่าเพศหญิง คือ ชาย 122 ราย หญิง 18 ราย อายุเฉลี่ย 39 ปี ต่ำสุด 15 ปี สูงสุด 77 ปี สัญชาติไทย 98.57% อเมริกา 0.71% อังกฤษ 0.71% อยู่ใน สงขลา 23 ราย สตูล 18 ราย กทม. 29 ราย ปัตตานี 13 ราย ยะลา 9 ราย ชลบุรี 24 ราย นราธิวาส 7 ราย กระบี่ 3 ราย สมุทรปราการ 5 รายรวม 140 ราย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance