ผู้ใช้ เฟซบุ๊กชื่อ เกิดผล แก้วเกิด ของนายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความอิสระ โพสต์ภาพหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. ตอบนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เรื่องการพิจารณา มูลความผิดพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฐานไม่แจ้งหนี้สินในมูลค่านาฬิกาหรูที่มาจากการยืม ระบุว่า...

เรื่องนาฬิกา ที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ยืมเพื่อนมา คณะกรรมการ ปปช. วินิจฉัยว่า การยืมนาฬิการ เป็นการยืมทรัพย์คงรูป ไม่เหมือนยืมเงินตรา เพราะยืมมาแล้ว ทรัพย์คงรูปนั้น (นาฬิกา) ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเพื่อนอยู่ ต่างกับการยืมเงินตรา ที่ ยืมแล้ว เงินนั้นเป็นของผู้ยืม

พลเอกประวิตร จึงไม่ต้องรายงานบัญชีทรัพย์สิน เพราะนาฬิกา เป็นของเพื่อน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance