วธ.สำรวจพบบางกองถ่ายหละหลวมเว้นระยะห่าง ไม่มีคัดกรอง ตรวจวัดไข้อย่างเข้มงวด ออกโรงเตือนอย่าทำแบบผักชีโรยหน้า อย่าเป็นแกะดำ หย่อนมาตรการโควิด-19 ขึ้นบัญชีดำ

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 63 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ในส่วนของกองถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พบว่าในภาพรวมการดำเนินงานยังอยู่ในระดับปานกลาง ยังมีบางกองถ่ายที่ยังหละหลวมในการเว้นระยะห่าง และไม่มีการคัดกรองตรวจวัดไข้อย่างเข้มงวด ซึ่งในส่วนนี้เราวางใจไม่ได้ เพราะในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว หากไม่มีการป้องกันที่ดีพอก็ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อในกองถ่ายได้ทั้งโรคโควิด-19 และโรคไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ ดังนั้นในสัปดาห์หน้า วธ.พร้อมเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร จะลงพื้นที่สุ่มตรวจกิจกองถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์อย่างเข้มข้น หากพบว่าไม่ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดจะขึ้นบัญชีดำไว้ทันที จึงขอให้ทุกฝ่ายมีจิตสำนึกที่จะร่วมมือกัน และเตือนว่าอย่าทำแบบผักชีโรยหน้า อย่าเป็นแกะดำ เพราะหากเกิดการระบาดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของกองอื่นๆ ที่ร่วมมือปฏิบัติดีแล้ว

ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า สำหรับการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเครือข่ายศิลปินต่างๆ นั้น จากการประสานงานกับกระทรวงการคลัง พบว่า มีศิลปินที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ได้รับสิทธิ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด และ ทยอยได้รับเงินช่วยเหลือแล้ว โดยขณะนี้ วธ. ได้ตัดยอดบัญชีผู้ที่ตกค้างยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลืออยู่ที่ 2,422 ราย โดยภายในสัปดาห์หน้า วธ. จะสรุปรายชื่อ และสรรเงินให้ได้ครบทุกราย โดยมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศ ประสานงาน กับศิลปินแต่ละราย พร้อมทั้งให้มีการทำบัญชีและข้อมูลผู้รับเงินโดยละเอียดเพื่อที่จะทำการช่วยเหลือด้านอื่นๆ ในอนาคตด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance