สัปดาห์พระเครื่อง / ราม วัชรประดิษฐ์

หลวงพ่อไปล่ ฉนฺทสโร วัดกำแพง พระเกจิอาจารย์ชื่อดังฝั่งธนบุรี เป็นที่เคารพและเลื่อมใสศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน วัตถุมงคลของท่านล้วนทรงคุณค่า ได้รับความนิยมและแสวงหาอย่างสูงในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ โดยเฉพาะวัตถุมงคลชิ้นเอกซึ่งได้รับความนิยมสูง และหาดูหาเช่าได้ยากยิ่ง คือ “เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ ปี 2478” เนื่องด้วยเป็นเหรียญหล่อรูปเหมือนรุ่นแรกที่ท่านสร้างขึ้นในวาระที่มีอายุครบ 75 ปี ตามที่ศิษยานุศิษย์ขออนุญาตจัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึก
ผู้สร้าง

หลวงพ่อไปล่ ฉนฺทสโร เกิดเมื่อปี พ.ศ.2403 ตอนเยาว์วัยศึกษาร่ำเรียนกับพระอาจารย์ทัต เจ้าอาวาสวัดสิงห์ จนปี พ.ศ.2426 อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดกำแพง โดยมี พระอาจารย์ทัต วัดสิงห์ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอาจารย์พ่วง วัดกก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอาจารย์ดิษฐ์ เจ้าอาวาสวัดกำแพง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา “ฉนฺทสโร” ท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาและวิทยาการต่างๆ จนมีความเชี่ยวชาญและแตกฉาน ทั้งด้านกรรมฐานวิปัสสนาธุระ จากพระอุปัชฌาย์ ด้านกรรมวิธีทำผงอิทธิเจ 108 และการทำสีผึ้ง จากพระกรรมวาจาจารย์ นอกจากนี้ยังได้ฝากตัวเป็นศิษย์และศึกษาวิชาด้านไสยเวท จาก พระอาจารย์คง วัดบางกระพี้ พร้อมทั้งศึกษาวิทยาการเพิ่มเติมกับ หลวงพ่อเก้ายอด วัดบางปลา จ.สมุทรสาคร ซึ่งล้วนเป็นพระเกจิผู้ทรงพุทธาคมมีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้นทั้งสิ้น

หลวงพ่อไปล่ รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกำแพง ต่อจาก พระอาจารย์ดิษฐ์ ผู้เป็นพระอนุสาวนาจารย์ จากนั้นไม่ยอมรับสมณศักดิ์ใดๆ ทั้งสิ้น จากความเป็นผู้ทรงคุณที่รักสมถะ เคร่งในวัตรปฏิบัติ และทรงเมตตาธรรม จึงเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านและประชาชนทั้งใกล้ไกล ที่เดินทางมากราบนมัสการและฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหามากมาย ท่านมรณภาพในปี พ.ศ.2482 สิริอายุ 79 ปี

เนื้อหามวลสาร

เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ ปี 2478 สร้างเป็น 2 เนื้อ คือ เนื้อทองฝาบาตร และ เนื้อสัมฤทธิ์กลับดำ

พุทธลักษณะ

ลักษณะเป็นเหรียญหล่อโบราณ จัดสร้างเป็น 2 พิมพ์ คือ พิมพ์จอบใหญ่ และพิมพ์รูปไข่

“เหรียญพิมพ์จอบใหญ่” ลักษณะพิมพ์ทรงเป็นสี่เหลี่ยมยอดมน คล้าย “จอบขุดดิน” แบบหูในตัว ด้านหน้า ตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อไปล่ นั่งสมาธิเต็มองค์ เหนือฐานอาสนะชั้นเดียว ภายในกรอบเส้นลวดนูน 2 ชั้น ด้านหลัง พื้นเรียบ มีอักษรไทยจารึกว่า “ที่ระฤก ๒๔๗๘”

ส่วน “เหรียญพิมพ์รูปไข่” ลักษณะพิมพ์ทรงกลมรีแบบ “รูปไข่” มีหูในตัว ด้านหน้า ตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อไปล่ นั่งสมาธิเต็มองค์ เหนือฐานอาสนะชั้นเดียว ด้านหลัง พื้นเรียบ จารึกอักษร “ที่ระฤก ๒๔๗๘“ เช่นเดียวกัน

พุทธคุณ

เด่นทาง คงกระพันชาตรี มหาอุด และเมตตามหานิยม สมกับคำขวัญว่า “มีเหรียญหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง ใครจะมาฆ่าแกงก็ไม่ต้องกลัว ถึงไหนถึงกัน คงกระพันชาตรีดีนักแล” ครับผม