ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 ปฏิทินจันทรคติไทย วันนี้วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีชวด ..00.. ฉบับนี้มีเรื่องเก็บตกกระทรวงวัฒนธรรมเยอะ เข้าโหมดกันเลย สัปดาห์ที่แล้ว ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรมต.ประจำก.วัฒนธรรม เข้ากราบสักการะสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร นำเครือข่ายพลังบวรจัดตั้งโรงทาน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 จากนั้นเดินสายนำสิ่งของใส่ตู้แบ่งปันน้ำใจ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ..00.. ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัว เหมือนเว้นระยะห่างทางสังคม กฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดก.วัฒนธรรม เที่ยวนี้ออกงานร่วมกับคณะผู้ช่วยรมต. ตั้งโรงทานที่วัดเทพศิรินฯ เข้าหาเจ้าอาวาสรับศีลรับพร คิดสิ่งใดให้สมหวัง เป็นการปรากฏตัวสังคมอย่างมีท่าที ..00.. สมควรรับฟังอย่างยิ่งกับทัศนะเรื่องถอดถอนศิลปินแห่งชาติที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม เสียงคัดค้านมากกว่าสนับสนุน อย่างท่าน นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตรมว.วัฒนธรรม โพสต์ข้อความบนเพจเฟซบุ๊ก “ความจริงเรื่องนี้ ถูกเสนอมาครั้งหนึ่งแล้วตอนผมเป็นรัฐมนตรี แต่ผมขอให้ผู้เสนอถอนเรื่องออกไป...เพราะส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยกับการถอดถอนศิลปินแห่งชาติ ผมเห็นว่าศิลปินก็เหมือนนักปรัชญานั่นแหละ เขารู้ความจริงแท้บางอย่างเหนือคนทั่วไป แต่ก็ใช่ว่าเขาจะปฏิบัติตามความจริงนั้นได้ ปทัสถานของศิลปินจึงต่างจากคนทั่วไป” ..00.. เช่นกัน อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ แสดงทัศนะไม่เห็นด้วยกับกฎใหม่นี้ทางสื่อออนไลน์ ยกมาบางข้อ “ความผิดพลาด บกพร่องของศิลปินแห่งชาติ หรือผู้ได้รับยกย่องเกียรติคุณใดๆ ย่อมถือเป็นกรณีส่วนตัวโดยเฉพาะ หาใช่ความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือสถาบันผู้มอบเกียรติคุณนั้นไม่ กล่าวคือเป็นความผิดต่อภายหลังซึ่งย่อมเป็นไปตามเฉพาะกรณีแห่งความผิดนั้นๆ เอง เช่น สังคมจะประณาม เป็นส่วนตัว หรือตามกฎหมายที่ว่าด้วยความผิดต่อการกระทำนั้นๆ” และ “มาตรการนี้จะถูกใช้เป็นประเด็นทางการเมืองนำมาอ้างโจมตีกันได้ ดังที่กำลังเป็นกระแสข่าวอยู่ในขณะนี้” ..00.. ส่วนรายการนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศสรรหาศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 สาขาทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง วรรณศิลป์ องค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์จะส่งรายชื่อบุคคล ประวัติ ผลงานของศิลปินเข้ารับการพิจารณาภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ..00.. แสดงความเสียใจ การจากไปของนายหนังตะลุง อิ่ม จิตต์ภักดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) 2540 ด้วยโรคชรา สิริรวมอายุ 99 ปี แล้วพบกันใหม่ ..00


ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรมต.ประจำก.วัฒนธรรม นำเครือข่ายพลังบวรจัดตั้งโรงทาน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร


นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตรมว.วัฒนธรรม


เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance