ฮิวจ์ ไวท์ (Hugh White) นักวิชาการชาวออสเตรเลียที่มีชื่อเสียง ได้กล่าวในบทความที่ตีพิมพ์ล่าสุดในหัวข้อ การทบทวนทางการเงินของออสเตรเลีย (Australian Financial Review)ว่า รัฐบาลออสเตรเลียไม่ควรปฏิบัติตามนโยบายทางการทูตของสหรัฐอเมริกา แต่ควรควรปฏิบัติต่อจีนในช่วงวิกฤตนี้ด้วยทัศนคติที่มีเหตุและผล และเขาเชื่อว่ารัฐบาลพันธมิตรควรพิจารณาสามประเด็นด้านล่างใหม่อีกครั้ง ประการแรก มันเป็นช่วงเวลาที่จำเป็นที่ต้องได้รับความร่วมมือจากจีน มันไม่มีเหตุผลที่นโยบายใด ๆ จะเปลี่ยนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ดังเช่นที่เขาได้เขียนไว้ในบทความ "การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เกี่ยวกับการพูดในสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นความจริง" เพียงแค่เข้าร่วมกลุ่มนักร้องประสานเสียงของวอชิงตันเพื่อกล่าวโทษจีนเป็นต้นกำเนิดของโรคระบาด ซึ่งการกระทำดังกล่าวนอกจากเพิ่มความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้ว ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ เลย ประการที่สอง จัดการความสัมพันธ์ระหว่างจีนและออสเตรเลียด้วยความรอบคอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตต และวิกฤตการณ์ในตอนนี้ได้ส่งสัญญาณเตือนให้ออสเตรเลียเดินออกจากสหรัฐฯ และตัดสินใจก้าวเดินด้วยตัวเอง ประการที่สาม อิทธิพลของจีนเพิ่มขึ้นใน "ระเบียบระหว่างประเทศตามกฎเกณฑ์" ดังนั้นจึงควรตระหนักว่าแม้ว่าพวกเขามีสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์จากมุมมองของพวกเขา แต่จีนเองก็มีสิทธิที่จะโต้แย้งเช่นกัน เราทุกคนควรยอมรับความเป็นจริงใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในขณะนี้และเลือกการต่อสู้ของเราอย่างมีสติ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความได้ที่ https://www.afr.com/policy/foreign-affairs/australia-must-get-better-at-...